Ihmiset

LuottamusmiehetRakentavalla otteella työoloja kehittämään

25.8.2023Anu Tilander
Toivottavasti kohta on päästy alkumyllerryksen ohi, viestittää Elina Karjalainen kollegoille. Päivi Rajavaara toivoo että kollegat tulevat juttusille rohkeasti ja Jarkko Kalliala puolestaan kehottaa kollegoita pitämään huolta omasta jaksamisestaan. (Kuva: Kimmo Brandt)

Hyvinvointialueiden luottamusmiehet aloittivat kautensa keväällä. Kysyimme kolmelta uudelta hammaslääkäriluottamusmieheltä, millaisin ajatuksin ja toivein he suuntaavat tehtävään.

Uteliain mielin alkuun

Elina Karjalainen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Aloitan varaluottamusmiehenä uteliain mielin. Odotan pääseväni oppimaan lisää sopimusasioista ja verkostoitumaan. Toivon osaavani jatkossa auttaa kollegoita työelämän pulmatilanteissa.

Tehtävään innosti mahdollisuus perehtyä Lääkärisopimukseen ja vaikuttaa hammaslääkärien työoloihin ja -ehtoihin.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa?

Vielä en tiedä, mihin kaikkeen tehtävässä voi vaikuttaa. Paljon on opittavaa – kaikki tieto ja taito otetaan avosylin vastaan.

Suurin haaste on, että hoitojonojen myötä työkuorma on kasvanut. Alueilla käytäntöjä yhtenäistetään, ja tietojärjestelmiin tulee muutoksia, jotka heijastuvat myös hammaslääkärin työhön. Muutosten keskellä toivon riittävää resurssointia suun terveydenhuoltoon ja työrauhaa kliinikoille.

Apua ja tukea saan pitkän linjan luottamusmieskonkareilta, joiden tietotaito ja vankka kokemus on tärkeää.

Huolehdin jaksamisestani puuhastelemalla kesäaikana puutarhassa. Olen huomannut omaavani orastavan viherpeukalon. Apureina toimivat villakoirat Pensseli ja Velho, joiden kanssa lenkkeily ja touhuaminen tuo lisäpuhtia arkeen.

Mitkä terveiset lähetät kollegoille?

Muutosten virta on suuri joka alueella – käytäntöjen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen vie oman aikansa. Toivottavasti kohta on päästy alkumyllerryksen ohi. Pidetään kiinni työrauhasta – luottamusmiehen puoleen voi kääntyä, jos epäselvyyksiä tulee.

 

Uusi vinkkeli asioihin

Päivi Rajavaara, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvillä mielin aloitan. Moni asia on alueilla yhä aika epäselvä, ja opittavaa on paljon, joten melko haastava aika on aloitella näitä hommia.

Mukaan innosti halu katsoa asioita uudesta vinkkelistä. Olen toiminut hammaslääkärinä 25 vuotta perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa ja yliopistolla. Koen, että tässä kohtaa uraa voisi kokemuksen puolesta olla annettavaa kollegakunnalle.

Haluan edistää eri alueiden hammaslääkärien yhdenvertaista kohtelua. Toivoisin myös olevani helposti lähestyttävä kollega mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Mikä on suurin haaste?

Suun terveydenhuollon palvelujen tarve suhteessa resursseihin ja henkilökunnan jaksaminen. Hyvinvointialueet ovat myös kovin erilaisia. Palveluvalikoimaa pitäisi tarkastella kiihkottomasti, profylaktiset toimet ovat avainasemassa, jotta raskaimmilta hoidoilta vältyttäisiin.

Apua ja tukea saan pitkäaikaiselta luottamusmieskollegalta – tarjolla on konkarin vinkkejä ja vastauksia pulmiin.

Miten huolehdit jaksamisestasi?

Liikunta monessa muodossa, kulttuuririennot sekä perheen ja ystävien kanssa vietetty aika tuovat virtaa.

Kollegoille haluan sanoa, että tulkaa rohkeasti juttusille. Otetaan yhdessä asioista selvää ja viedään niitä eteenpäin. Usein jo puheeksi ottaminen helpottaa, ja sama pulma on tullut toisillakin vastaan.

 

Liitosta tukea ja tsemppausta

Jarkko Kalliala, Pirkanmaan hyvinvointialue

Aloitan mielenkiinnolla ja pienellä jännityksellä. Ajan riittäminen mietityttää hieman, sillä moni kokenut luottamusmies on juuri lopettanut ja työnantajapuolella on useita uusia esimiehiä. Paljon hiljaista tietoa on jäänyt pois.

Luottamusmiehen tehtävä kiinnosti jo ennen erikoistumista, mutta silloin ei ollut riittävästi aikaa. Hammaslääkäriliitossa olen ollut mukana valtuustossa ja nyt hallituksessa, molemmista saa tietoa ja perspektiiviä tähän. Sain liitosta myös tukea ja tsemppausta, joten nyt oli sopiva hetki lähteä mukaan.

Haluan toimia sen puolesta, että kaikilla alueen hammaslääkäreillä olisi yhdenvertainen asema ja yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa. Palkkaharmonisaatio tulisi hoitaa asianmukaisesti. Erikoistuvien aseman puolustaminen erityisesti paikallisesti neuvoteltavissa asioissa on tärkeää.

Suurin haaste on, että palvelut eivät jakaudu alueella tasaisesti. Käytössä on useita potilastietojärjestelmiä, jotka eivät keskustele keskenään eivätkä mahdollista palvelujen tarjoamista tasapuolisesti alueen asukkaille. Toinen huoli on tuleva hoitotakuun kiristyminen, kun samaan aikaan on resurssipula ja tekijöitä puuttuu.

Tukea saan Hammaslääkäriliitosta, kokeneilta luottamusmieskollegoilta ja oman alueen lääkäriluottamusmieheltä.

Huolehdin omasta jaksamisestani niin, että pyrin pitämään kiinni luottamusmiestehtävään varatusta ajasta, enkä vie työasioita kotiin. Arki perheen kanssa vie ajatukset pois työstä, ja kuntosali pitää fyysistä kuntoa yllä.

Mitkä terveiset lähetät kollegoille?

Pitäkää huolta omasta jaksamisesta. Suun terveydenhuollon resurssihaasteita ja muita ongelmia ei ratkaista työntekijöiden selkänahasta, kenenkään ei pidä joutua väsyttämään itseään loppuun työn vuoksi.

 

Luottamusmies

  • edustaa liittoon kuuluvia työntekijöitä työpaikalla
  • neuvottelee työnantajan kanssa
  • tuntee Lääkärisopimuksen ja paikalliset käytännöt
  • valvoo sopimusten noudattamista
  • auttaa ja neuvoo jäseniä työsuhdeasioissa
  • toimii linkkinä työntekijöiden ja työnantajan välillä
  • Luottamusmiestoiminta on jäsenetu ja tärkeä osa Hammaslääkäriliiton edunvalvontaa. Lääkäri- ja hammaslääkäriluottamusmiehet ovat hyvinvointialueilla akavalaisia edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiehiä. Lääkäriliittojen yhteinen neuvottelujärjestö LNJ kuuluu JUKOon. Luottamusmiesten tukena ovat Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton asiantuntijat sekä LNJ:n luottamusmieskoulutukset.
  • Luottamusmiehet tapasivat LNJ:n Uuden luottamusmiehen valmiudet -koulutuksessa 12.–13.6. Helsingissä.
Lue myös
Etsitkö näitä?