Uutiset

Juuri nytPostia aluevaltuustojen lääkäriyhteisölle

18.2.2022Henna Virtomaa
henna_virtomaa_2021_web

Historialliset aluevaalit on nyt käyty. Aluevaltuustoihin valittiin kaikkiaan kahdeksan hammaslääkäriä.

Vaikka hammaslääkäriehdokkaita ei lopulta ollut listoilla kovinkaan montaa, läpi heitä meni kuitenkin aika mukavasti. Kaikista tuoreista valtuutetuista arviolta kolmanneksella on sosiaali-, terveys- tai pelastusalan tausta. Eniten sote-alan ammattilaisista läpi menneiden joukossa on hoitoalan ammattilaisia. Toiseksi suurin sote-alan ammattilaisten ryhmä ovat lääkärit. Lääkärin koulutuksen tai ammatin mainitsee noin 140 aluevaltuutettua, eli joka kymmenes valtuutettu on lääkäri.

Terveydenhuollon ammattilainen, asiantuntija, edustaa aluevaltuustossa monipuolisesti terveydenhuoltoa. Hammaslääkäriliiton tehtävänä on nyt täydentää valtuutettujen osaamista niin, että sekä lääkäriyhteisön ammattilaiset että muutkin sote-alan ammattilaiset pystyvät hyvin edustamaan myös suun terveydenhuoltoa. Muutoin riskinä on, että pohjaoletukset ovat vääriä ja virheelliset käsitykset ja oletukset heijastuvat päätöksiin.

Heti vaalien jälkeen liitto siirtyikin toteuttamaan vaikuttamistyön seuraavaa osaa, jonka kautta lääkärikollegamme aluevaltuustoissa tietävät, mitä suun terveydenhuolto on ja mitä hammaslääkärien vastaanottohuoneissa tapahtuu. Suun terveydenhuollossa on eroja verrattuna lääkäripalveluihin, erityisesti kliinisen hoidon toteuttamisen näkökulmasta. Liiton tehtävänä onkin nyt lisätä ymmärrystä sellaisista asioista, joita me hammaslääkärit pidämme itsestään selvinä. On tärkeää havainnollistaa esimerkiksi sitä, mitä parityöskentely todellisuudessa tarkoittaa. Perustella lääkärikollegoille, miksi aikuistenkin pitää käydä suun tutkimuksessa säännöllisesti. Lääkärille ei ole itsestään selvää, mistä koostuvat suun terveydenhuollon asiakasmaksut, miksi työskentely on fyysisesti niin kuormittavaa tai päivät ovat niin tiiviitä. Lääkäreihin nähden erona on myös se, että erikoishammaslääkärien osuus ammattikunnasta on kovin pieni, joten hammaslääkäriltä vaaditaan laajaa osaamista. Monelle lääkärikollegalle on myös uutta se, että sairaaloissa on työssä muitakin hammaslääkäreitä kuin suu- ja leukakirurgeja.

Olemme liitossa käärineet hihat ja tuotamme materiaalia vaikuttamistyötä varten. Tehokkain tapa saada viesti perille on välittää se paikallisesti, omalla hyvinvointialueella, hammaslääkärille ehkä jo ennestään tutulle valtuutetulle. Liiton paikallisosastot ovat viestin välittäjinä tärkeitä toimijoita, joilla on suuri vastuu. Toivomme, että kun liiton materiaali saapuu paikallisosastolle, oman alueen lääkärivaltuutettu saa postia tutulta hammaslääkäriltä.

Henna Virtomaa
Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja

Juuri nyt, Hammaslääkärilehti 3/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?