Post

Lääke & tiedeParodontiitin ja sydänkuolleisuuden välinen yhteys sai vahvistusta

1.10.2021Jukka H. Meurman

Ruotsalaistutkijat ovat seuranneet nyt 17 vuoden ajan valtakunnallista 1 402 ikääntyvän ihmisen kohorttia (Bengtsson ym. Clin Oral Investig 2021; doi.org/10.1007/s00784-020-03739-x). Henkilöt olivat 72-vuotiaita Ruotsin väestörekistereihin pohjautuvan tutkimuksen alkaessa vuosina 2001–2003.

Parodontiitti määritettiin leukojen panoraamaröntgenkuvista mittaamalla yli 5 mm:n alveoliluukato. Tutkimuskohortin jäsenten yleisterveyttä seurattiin tarkastelemalla vuosittain tauti- ja kuolinsyyrekistereihin kertyneet tiedot Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-10-luokituksen mukaisesti. Tutkimuksen johtopäätökset koskivat sydänsairauksien ja aivohalvauksien ilmaantumista sekä kuolemia.

Tulokset osoittivat, että parodontiitti kasvatti kuolemanriskin 1,4-kertaiseksi koko kohorttia analysoitaessa (suhteellinen riski [HR] 1,4; 95 % luottamusväli [CI] 1,2–1,8). Miehillä parodontiitti oli yleisempää kuin naisilla ja heillä myös kuolemanriski oli suurempi (HR 1,5; CI 1,1–1,9, p < 0,006). Iskeeminen sydänsairaus oli odotetusti yleisin kuolinsyy.

Karlskrona-tutkimus on ensimmäinen monivuotinen seurantatutkimus jo lähtökohtaisesti ikääntyneillä ihmisillä. Parodontiitin ja sydänkuolleisuuden välistä tilastollista yhteyttä on paljon tutkittu ja se on jo yleisesti tiedossa. Tutkimuksia on julkaistu eri puolilta maailmaa, myös suomalaistutkijoiden toimesta oman maamme potilasaineistoista (ks. esim. Janket ym. J Clin Periodontol 2014 ;41: 131–40, Liljestrand ym. J Dent Res 1015; 94: 1055–62).

Mutta nyt siteeraamani Karlskrona-tutkimuksen vahvuuksia ovat pitkä seuranta-aika ja luotettavat ruotsalaiset väestörekisterit, mitkä oikeuttivat edellä mainittujen johtopäätösten tekemiseen. Tutkimusasetelmaa voi jälkikäteen kritisoida siitä, että kliinistä parodontiittia – aktiivista tulehdustautia – ei ollut diagnosoitu, sillä tutkittaville ei tehty kliinistä suututkimusta. Suunterveyden osalta tulokset perustuivat vain röntgenlöydöksiin. Yhtä kaikki, suun infektioiden merkitys yleisen terveyden kannalta sen kun vahvistui tämänkin tutkimuksen myötä.

Lääke & tiede, Hammaslääkärilehti 11/21

Lue myös
Etsitkö näitä?