Uutiset

OpiskelijatOpiskelijat tarvitsevat lisätietoa työsuhteen perusasioista

3.12.2019Annariitta Kottonen

Hammaslääkäriliitto selvitti viidennen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoille suunnatulla kyselyllä heidän kokemuksiaan kesätöistä.

– Tämän kyselyn avulla seurataan kandipaikkojen saamista ja kesätyön toteutumista. Erityisesti neljännen vuoden opiskelijoille kysely toivottavasti antaa hyödyllistä tietoa – heillähän on ”kandikesä” seuraavana edessä, kertoo erikoistutkija Jaakko Koivumäki.

Hammaslääkärin tehtävissä Suomessa oli työskennellyt 85 % kyselyyn vastanneista ja muissa omaan alaan liittyvissä tehtävissä 3 %. Kesätyön saamisen oli yli puolet vastanneista (55 %) kokenut erittäin tai melko vaikeaksi. Eniten kesätyöpaikan valintaan oli vaikuttanut työn sijaintipaikkakunta.

Kyselystä ilmenee, että monilla on ongelmia erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä perusasioissa. Esimerkiksi työajasta, palkasta ja lomista oli ennen kesätyön aloittamista sopinut noin kaksi kolmesta. Runsas neljännes oli sopinut osasta näitä asioita, mutta miltei joka kymmenenneltä sopimus puuttui. Yli viidenneksellä hammaslääkärin tehtävissä toimineista ei ollut sopimusta tai virkamääräystä ennen kesätyön aloittamista.

– Hammaslääkäriliitto neuvoo jäseniään näissä työelämän kysymyksissä. Liiton verkkosivuille on myös tulossa erityisesti opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnattu ohjeistus yksityissektorin työsopimusten tekemisestä palkkaesimerkkilaskelmineen, kertoo lakimies Heikki Kuusela.

Neuvottelupäällikkö Lotta Lax kiinnittää huomiota opiskelijoiden ohjaukseen.

– Lainsäädäntö edellyttää, että opiskelijalle tulee nimetä kirjallisesti ohjaaja, joka on laillistettu hammaslääkäri ja jolla on riittävä käytännön kokemus. Alle puolella vastanneista työnantaja oli toiminut näin. Onneksi vaikuttaisi kuitenkin siltä, että käytännössä ohjaus on toiminut paremmin, hän toteaa.

Miltei kaikki kyselyyn vastanneet kokivat oppineensa työssä paljon uutta sekä pystyneensä hyödyntämään käytännössä aikaisemmin oppimiaan asioita.

Kandikyselyn tulokset löytyvät Hammaslääkäriliiton verkkosivujen www.hammaslaakariliitto.fi jäsenalueelta kohdasta Jäsenyys ja palvelut / Opiskelijat.

Kandikysely 2019
  • Kyselyn kohdejoukkona olivat viidennen vuosikurssin opiskelijat ja kiinnostuksen kohteena neljännen ja viidennen vuosikurssin välinen kesätyö.
  • Sähköinen kysely toteutettiin 24.9.–12.10.2019.
  • Kysely lähetettiin 185:lle, joista 69 vastasi. Vastausaste 37 %.
Lue myös
Etsitkö näitä?