Post

OikeushammaslääketiedeOikeushammaslääkärit ovat varautuneet koronapandemiaan

22.4.2020Annariitta Kottonen

Oikeushammaslääkäri Mari Metsäniitty on kartoittanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) oikeuslääkintäyksikön toimipisteistä oikeushammaslääkäritilannetta siltä varalta, että tunnistuksia tekevät hammaslääkärit sairastuvat tai joutuvat karanteeniin koronavirusepidemian takia.

− Pätevöityneitä oikeushammaslääkäreitä on yksiköihin saatavissa Tamperetta lukuun ottamatta. Lisäksi Kuopiossa ja Turussa on ilmoittautunut sijaisiksi tarvittaessa pätevöitymisen loppuvaiheessa olevia hammaslääkäreitä, Metsäniitty kertoo.

− Tampereella tunnistuksia on tehnyt erikoishammaslääkäri, mutta hänellä ei ole erityispätevyyttä eikä tällä hetkellä sijaistakaan, mutta me THL:n virkaoikeushammaslääkärit voimme tarvittaessa käydä tekemässä siellä tunnistuksia. Obduktioteknikoiden avustuksella pystymme tekemään tunnistuksia myös etänä.

On mahdollista, että tunnistettavien vainajien määrä kasvaa yksin elävien vanhusten kotikuolemien takia, joskaan vielä tällaista trendiä ei ole nähtävissä.

− Tunnistusmäärät eivät ole lisääntyneet, mutta näin voi käydä, koska vanhukset on eristetty koteihinsa ja monet jättävät perussairauksien hoidonkin, eli lääkärissä käynnin, väliin koronan pelossa, Metsäniitty arvioi.

THL:ssä työskentelee kaksi osa-aikaista oikeushammaslääkäriä, Metsäniityn lisäksi Jaana Hurnanen. THL:n oikeushammaslääkärit hoitavat laissa määrättyjä tehtäviä. Lisäksi oikeushammaslääketieteellisiä tutkimuksia tekevät muun toimensa ohella oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden omaavat hammaslääkärit.

Suomessa oikeushammaslääketiede ei ole oikeuslääketieteen tapaan erikoisala, vaan alan toimijat ovat pitkälti Hammaslääkäriliiton myöntämän oikeushammaslääketieteen erityispätevyyden suorittaneita. Heitä on 21, ja parhaillaan erityispätevyyttä on suorittamassa nelisenkymmentä hammaslääkäriä.

Oikeuslääkeopillisten tutkimusten korvauksiin kuoppakorotus

Oikeuslääkeopillisista tutkimuksista maksettavat korvaukset nousivat huhtikuun alussa noin 25 prosenttia, kun asiaa koskeva uusi asetus tuli voimaan. Edellinen asetus oli vuodelta 2004.

− Kun vuonna 2014 asetuksen voimaantulosta tuli kuluneeksi kymmenen vuotta, otin yhteyttä Hammaslääkäriliittoon asetuksen ja palkkion päivittämiseksi, kertoo oikeushammaslääkäri Olli Varkkola pitkäksi venyneen, mutta viimein maaliin saadun asian taustaa.

Oikeushammaslääkärit toimivat pääosin oman toimen ohella, joten palkkion päivittäminen oli varsin tarpeen.

Tuohon aikaan ulkomaalaislain mukaiset ikäarviotutkimukset tehtiin Helsingin yliopistossa, jonka ainoana oikeushammaslääkärinä Varkkola teki kyseisiä tutkimuksia yhteistyössä eri paikkakunnilla toimivien yhteistyöoikeushammaslääkärien kanssa.

Kesällä 2015 turvapaikanhakijoiden ikäarviotutkimusten määrä alkoi kasvaa, ja vuoden 2017 alussa ulkomaalaislakia muutettiin niin, että tutkimuksista vastasi yliopiston sijaan THL. Lyhyellä varautumisajalla THL:ään perustettiin oikeushammaslääkärin virat, ja Varkkola toimi sekä THL:ssä että yliopistolla osa-aikaisesti.

− THL:ää velvoittavien ikätutkimusten ulkopuolelle jäivät muun muassa lääkärien lähettämät sekä sosiaalitoimistojen tai henkilöiden itsensä pyytämät tutkimukset. Ne suoritetaan edelleen Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen osastossa, johon maistraatit, THL ja Maahanmuuttovirasto ohjaavat näitä tutkimuksia koskevat tiedustelut, Varkkola valottaa.

Jo eläkeiän saavuttanut Varkkola toimii tällä hetkellä yliopiston vierailevana tutkijana. Ikätutkimusten lisäksi toimenkuvaan kuuluu yliopistollinen alan peruskoulutus. Lisäksi hän toimii edelleen myös THL:n ikätutkimuksissa yhteistyöoikeushammaslääkärinä. Yliopisto ei ole hakenut hänelle seuraajaa, joten oikeushammaslääketieteellinen yliopistollinen toiminta Suomessa on vierailevan tutkijan palkattoman vakanssin varassa.

− Sekin päättynee aikanaan siirtyessäni oikeasti eläkkeelle, Varkkola harmittelee.

Oikeushammaslääkärin tehtävät THL:ssä
  • vainajien tunnistaminen
  • turvapaikanhakijoiden iän arvioiminen
  • kuolemansyyn ja rikosten selvittämiseen liittyvät suun ja leukojen alueen tutkimukset
  • muut viranomaisten pyynnöstä annettavat alan asiantuntijalausunnot
  • oikeushammaslääketieteellisen valmiuden ylläpitäminen
  • suuronnettomuuksien varalta osallistumalla Keskusrikospoliisin uhrintunnistusyksikön toimintaan
Lue myös
Etsitkö näitä?