Tiede

Lääke & tiedeVoiko virusten leviämistä estää ultraäänilaitetta käytettäessä?

15.2.2022Jukka H. Meurman
istock-ientaskun_mittaus_potilaalta
Varsinkin pandemian alkuvaiheessa kehotettiin välttämään aerosolia muodostavia hoitomenetelmiä, kuten UÄ-laitteita ja turbiiniporia. Kuva: iStockphoto...

Tässä siteeraamani tutkimus tulee Sloveniasta. Kollegat tutkivat kokeellisesti hammashoidossa käytetyn ultraäänilaitteen (UÄ) aiheuttaman virusta sisältävän aerosolin leviämistä ja virusten estoa käyttämällä 0,25-prosenttista natriumhypokloriittia (NaOCl) tai puhdistettua happivettä (electrolyzed oxidized water, EOW) laitteen jäähdytysnesteenä.

EOW on suhteellisen uusi menetelmä, jossa tavallinen vesijohtovesi käsitellään elektrolyysilaitteessa, jolloin lopputuloksena saadaan hapettunutta vettä. Menetelmällä on desinfioivia ominaisuuksia ja sitä käytetäänkin veden puhdistuksessa, elintarviketeollisuudessa ja myös pintojen desinfioimisessa.

Tässä tutkimuksessa NaOCl- ja EOW-nesteitä käytettiin siis normaalin jäähdytysveden sijaan. Kontrollina käytettiin fysiologista suolaliuosta eli keittosuolaa. UÄ-laitteen muodostama aerosoli kerättiin laitteen ympärille sijoitetuille solumaljoille sekä koetta varten valmistettuun sylinteriin.

Pisaroita pyydystettiin 5 sekunnista aina 10 minuuttiin. Tutkittiin, kuinka pisarat levisivät ja sisälsivätkö ne viruksia. Testivirus oli ihmiselle harmiton hevosen arteriittivirus (EAV), jota lisättiin vakiomäärä jäähdytysnesteeseen kunkin kokeen alussa (Fidler ym. J Periodontol 2022 doi/10.1002/JPER.21-0335).

Tutkimus on koronapandemian aikana hyvin ajankohtainen, sillä hammashoidon aiheuttamista aerosoleista on keskusteltu paljon, kun on pelätty niiden levittävän COVID-19-infektiota. Varsinkin pandemian alkuvaiheessa kehotettiin välttämään aerosolia muodostavia hoitomenetelmiä, kuten juuri UÄ-laitteita ja turbiiniporia. Minäkin olen kirjoittanut aiheesta kansainvälisille foorumeille (Meurman J Dent Res 2021; 100: 1423–4).

Nyt tarkastelemani tutkimuksen tulokset osoittivat, että kontrollinesteen eli keittosuolaliuoksen käyttämisellä jäähdytysnesteenä ei ollut merkitystä virusten leviämisen estossa, kuten odotettua olikin. Sen sijaan sekä NaOCl että happivesi estivät viruksia merkitsevästi jo 5 sekunnin tutkimusajankohtana.

Estovaikutus säilyi samanlaisena koko tutkimuksen ajan (10 min). Kun lähtökohtana oli kaikissa kokeissa virusmäärä suhdeluvulla 6,45, säilyi se keittosuolassa samalla tasolla (6,56), mutta NaOCl:ia ja happivettä käytettäessä virusmäärä väheni kummallakin heti lukemaan 2,8.

Tämä kokeellinen työ saattaa hyvinkin johtaa uusiin laiteinnovaatioihin, joilla pyritään estämään virusten leviämistä hoitoyksiköiden muodostamissa aerosoleissa. Tästä on vielä sitten matkaa kliinisiin sovelluksiin.

Lue myös
Etsitkö näitä?