Tiede

Lääke & tiedeTehoimuri ja tuuletus estävät tehokkaasti aerosolien leviämistä vastaanotolla

5.3.2021Jukka H. Meurman
istock-hammaslaakari_toimenpiteet
(Kuva: iStockphoto)

Englantilaistutkijat ovat nyt selvittäneet sen, mistä koronaviruspandemian aikana on paljon puhuttu: kuinka aerosolit leviävät hammashoidossa. Kokeellinen tutkimus tehtiin Newcastlen opetusklinikassa, käyttämällä fluorescein-väriainetta kuvaamaan kontaminoidun aerosolin leviä­mistä hoitotilanteessa (Holliday ym. J Dent 2021; 105: doi.org/10.1016/j.dent.2020.103565).

Fluorescein on laajalti mm. solujen värjäyksessä käytetty orgaaninen ja myrkytön väriaine. Sitä laitettiin ensin turbiinin jäähdytysvesilinjaan simuloimaan kontaminoitunutta tilannetta ja toisessa kokeessa fantomikallon ”suuhun”. Aerosolien leviäminen todennettiin asettamalla fluoresceinilla käsiteltyjä filtteripapereita enintään 8 metrin säteellä eri puolille hoitoyksikköä. Aerosolien leviämisnopeus mitattiin myös. Väriaine saatiin näkyviin fluoresenssikuvauksella ja analysoimalla tulokset spektrofotometrillä.

Hoitotilanteen simulointi ”kontaminoitua” turbiiniporaa käyttämällä levitti tehokkaasti aerosoleja ympäri tutkimusaluetta. Tehoimurin käyttö kuitenkin esti aerosolien leviämistä hoitoyksikön välittömässä läheisyydessä 53 % ja leviämistä kauemmaksi 81–82 %. Tehoimurin käyttö pienellä teholla tuotti saman tuloksen kuin täydellä teholla. Huonetilan tehokas tuulettaminen (ristiveto) puolestaan vähensi mitattavia fluoresceiinimääriä – ja siis aerosoleja – 80–89 % sekä hoitoyksikön läheisyydessä että kauemmaksi sijoitetuissa mittauspisteissä.

Kun toisessa kokeessa tutkittiin, miten fantomikallon suuhun pantu väriaine levisi infektiopotilaan hoitotilanteen simuloinnissa, havaittiin, että tehoimurin käyttö esti käytännössä kokonaan aerosolin leviämisen 5 metriä kauemmaksi hoitoyksiköstä. Tässä kokeessa 99,9 % aerosoliväristä jäi hoitoyksikön läheisyyteen ja tutkittuun käytävään, ts. alueelle, jossa potilas kävelee hoitotuoliin ja siitä pois.

Aikasarjoissa lähes kaikissa mittauspisteissä fluorescein-intensiteetti ei enää kasvanut 10 minuutin kuluttua ”toimenpiteistä”, mikä tarkoittaa, että pintojen kontaminaatio tuskin enää kasvaa sen jälkeen. Pinnat on siis suositeltavaa desinfioida vasta 10 minuutin kuluttua hoitotoimenpiteiden päätyttyä, jotta aerosolit ovat ehtineet laskeutua.

Tulokset antavat vahvan kokeellisen näytön sen puolesta, että esimerkiksi koronaviruksen leviäminen pisaroissa hammashoidon yhteydessä on epätodennäköistä tehoimuria käytettäessä. Eikä maailmalta ole toistaiseksi raportoitukaan, että hammashoitotilanne olisi riski tässä suhteessa. Tehoimurin käyttö siis joka tapauksessa aina kannattaa ja se vähentää selvästi aerosolien leviämistä.

Tämä tutkimus ei suinkaan kyseenalaista riittävien suojausten sekä potilaiden vaihdon välillä tapahtuvan vastaanoton hyvän tuuletuksen ja desinfioinnin tarpeellisuutta. Päinvastoin, kuten tuloksista ilmeni, vastaanotto­tilojen tuuletus on äärimmäisen tärkeää hoitotilanteessa syntyvien aerosolien kontrolloimiseksi.

Lue myös
Etsitkö näitä?