Tiede

Lääke & tiedeMiljoonien potilaiden verenpainetutkimus

4.3.2022Jukka H. Meurman

Enpä muista, että koskaan urani varrella olisi aikaisemmin tullut vastaan tutkimusta, johon olisi osallistunut satoja miljoonia potilaita. Nyt semmoinen ihme on nähty! Kyseessä on Maailman terveysjärjestö WHO:n tukema verenpainetaudista tehty tutkimus, joka kattaa ajanjakson 1990–2019.

Tutkimus tehtiin 200 maassa 30–79-vuotiailla potilailla. Heidän verenpaineensa kehitystä seurattiin sopimalla hypertonian raja-arvoiksi vanhat tutut 140 mmHg systolinen paine ja 90 mmHg diastolinen paine. Sofistikoiduilla tilastollisilla menetelmillä saatiin laskettua hypertonian kehittyminen, insidenssi väestössä sekä taudin hoitoon liittyvät seikat, kuten lääkitys ja hoidon tulos (NCD Risk Factor Collaboration. Lancet 2021; 398: 957–980).

Tutkimuksen kuluessa hypertonian yleisyyden todettiin kaksinkertaistuneen. Kun vuonna 1990 verenpainetautia sairasti 331 miljoonaa naista ja 317 miljoonaa miestä, olivat vuonna 2019 vastaavat luvut 626 miljoonaa ja 652 miljoonaa. Tutkituista maista pienimmät esiintyvyysluvut rekisteröitiin Kanadasta ja Perusta, kun taas eniten hypertoniaa sairastettiin Taiwanissa, Etelä-Koreassa ja Japanissa, mutta yleistä se oli myös monissa Länsi-Euroopan maissa, kuten Suomessa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös verenpaineen hoitoa ja sen tehokkuutta samalla aikavälillä. Verenpainetaudin diagnoosin vuonna 2019 saaneista 59 % naisista ja 49 % miehistä oli sairastanut tautia jo aikaisemmin, ja 47 % naisista sekä 38 % miehistä sai siihen hoitoa. Mutta tarkasteltaessa hoidon tehokkuutta naisista vain 23 % ja miehistä vain 18 % oli hyvässä hoitotasapainossa, toisin sanoen mitatut verenpainearvot olivat 140/90 mmHg tai sitä pienemmät.

Useimmissa tutkituista maista verenpaineen hoito oli kuitenkin edennyt parempaan suuntaan vuosikymmenten kuluessa. Esimerkiksi korealaisista, kanadalaisista ja islantilaisista verenpainepotilaista yli 70 % oli asianmukaisesti lääkittyjä, ja heistä paineet olivat hyvällä mallilla yli 50 %:lla.

Verenpaineen hoidon Käypä hoito -artikkelin mukaan suomalaisista aikuisista verenpaine on koholla yli 2 miljoonalla, ja vain joka viidennellä se on ihanteellisella 120/80 mmHg:n tasolla. Verenpainelääkkeitä käyttää noin miljoona suomalaista. Ylipäätään kohonnut verenpaine on maailmanlaajuisesti merkittävin elinvuosia vähentävä tekijä, johon elintavoilla ja sopivalla lääkityksellä voidaan vaikuttaa. Suolan vähentäminen ruuasta on yksi tärkeimmistä ja helposti toteutettavista keinoista.

Näissä kirjoituksissani olen ennenkin korostanut verenpaineen mittaamisen merkitystä hammaslääkärin ja/tai suuhygienistin vastaanotolla. Helppo mutta tärkeä toimenpide, joka erinomaisesti sopii kaikkien terveydenhuollon yksiköiden toteutettavaksi. Jotkin apteekit esimerkiksi tarjoavat siihen mahdollisuuden ”oheistuotteena”.

Korkean lukeman saaneet potilaat ohjataan lääkärin vastaanotolle ja siten autetaan tämän yleisen taudin seulonnassa. Hammashoidossa saataisiin samalla mittauksella arvokasta tietoa potilaan yleisterveydestä, jolla on merkitystä vastaanotolla tehtäviä toimenpiteitä pohdittaessa.

Lue myös
Etsitkö näitä?