Tiede

Lääke & tiedeAnafylaksia on harvinaista paikallis­puudutuksen yhteydessä

19.8.2022Jukka H. Meurman

Vakavat puudutusreaktiot ovat hyvin harvinaisia. Hammaspuudutteissa usein käytetty adrenaliini voi aiheuttaa epämiellyttävää tuntemusta ja sydämentykytystä, mutta varsinaisia haittavaikutuksia ei puuduttamisen yhteydessä juurikaan tavata.

Ranskalaiset tutkijat selvittivät maansa lääkehaittojen rekistereistä, kuinka yleisiä ovat anafylaktiset reaktiot paikallispuudutuksen yhteydessä (Hascoet ym. Clin Oral Investig 2022; 1667–1676). Tuiki harvinaisiahan ne todella ovat. Rekistereistä löytyi 416 tapausta viimeisten 35 vuoden ajalta.

Kun katsottiin tarkemmin, kuinka moni reaktio oli tapahtunut hammashoidon yhteydessä, luku pieneni 26 tapaukseen. Näistä useimmat olivat syntyneet lidokaiini-injektion yhteydessä (81,5 %). Se ei ole yllätys, sillä lidokaiini on yleisimmin käytetty puudute hammashoidossa.

Reaktiot olivat kuitenkin jääneet lieviksi, eikä yhtään henkeä uhkaavaa tilannetta ollut syntynyt. Koko tutkimusaineistossa oli 11 fataalia tapausta, mutta niistä yksikään ei liittynyt hammashoitoon. Tutkijat laskivat, että hammashoidossa riski saada puudutuksen yhteydessä anafylaktinen reaktio on noin 0,0261 miljoonaa puuduteannosta kohden.

Katsoin Suomen lääkehaittojen rekisteristä, löytyisikö meiltä yhtään ilmoitettua anafylaktista reaktiota puudutteille, mutta eipä niitä löytynyt. Katsoin lisäksi myös muiden kuin lidokaiinin hammashoidossa käytettyjen puudutteiden riskiprofiilit, eikä artikaiinin (Dentocaine©), bupivakaiinin (Bucain©) tai prilokaiinin (Citanest©) osalta myöskään ole anafylaksiaa raportoitu. Mutta kuten ranskalaisten tutkimuksesta ilmenee, pienen pieni riski on aina olemassa. Vastaanoton ensiapuvalmiutta on sen vuoksi muistettava jatkuvasti ylläpitää.

Anafylaksiassa ensiapulääke on adrenaliini. Esimerkiksi Epipen©-kynä on suositeltavaa pitää aina tuoreena, siis ajan tasalla lääkekaapissa. Niitä on oltava sekä lasten että aikuisten varalta. Injektio pistetään välittömästi lihakseen, kun epäily anafylaksiasta herää. Reaktion jälkeen potilas on syytä varmuuden vuoksi lähettää välittömästi sairaalaan.

Lue myös
Etsitkö näitä?