Uutiset

OpiskelijatKesäkandin ohjaaja on nimettävä kirjallisesti

27.5.2022Heli Mikkola

Kesäkandia ei saa jättää yksin, muistuttaa Hammaslääkäriliitto. Tuoreessa liittoon tulleessa yhteydenotossa hammaslääketieteen opiskelija kyseli vastuuasioista ennen kesätöitä tietäessään, että tulevassa kesätyöpaikassa hän on ajoittain yksin toimipisteessä.

– Kysyjä ei ole ainoa, joka tätä miettii, toteaa Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Viime kesää koskevan kandikyselyn tulosten perusteella vain 53 prosentille kyselyyn vastanneista kesäkandeista oli nimetty ohjaaja kirjallisesti. Kolme neljästä vastaajasta kuitenkin koki tosiasiallisen ohjauksen olevan riittävää. Lähes kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta koki ohjaajan olleen hyvin tavoitettavissa. Tiedot ilmenevät liiton ja Suomen hammaslääketieteen opiskelijain (SHOL) teettämästä kandikyselystä.

Valviran ylihammaslääkäri Eva Sirén pitää kandikyselyn tulosta karuna, koska ohjaajan järjestäminen ja kirjallinen nimeäminen kuuluu työnantajan velvollisuuksiin.

– Tässä olisi paljon ryhdistäydyttävää työnantajien osalta. Ei riitä, että ohjaaja on esimerkiksi toisella paikkakunnalla, vaan hänen on oltava tavoitettavissa ja valmiina saapumaan tarvittaessa paikalle, Sirén sanoo.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ohjeen mukaan ”Potilasturvallisuuden näkökulmasta on oleellista varmistaa, että ohjattavalla on tosiasiallinen mahdollisuus saada ohjausta ja konsultointiapua tilanteissa, joissa hän kokee sitä tarvitsevansa, vaikka lähtökohtaisesti ei voida edellyttää, että opiskelija olisi koko ajan ohjaajansa välittömässä valvonnassa.”

Kandin on tiedettävä, kuka minäkin hetkenä toimii hänen ohjaajanaan. Tiedon on oltava kirjallinen. Ohjaajana toimiva hammaslääkäri ei saa itse olla toisen johdon ja valvonnan alainen, eli ohjaajaksi ei kelpaa toinen kesäkandi eikä hammaslääkäri, jonka oikeuksia on rajoitettu.
Lisäksi Sirén muistuttaa, että ohjaajana toimivan hammaslääkärin on annettava suostumuksensa ohjaajana toimimiseen ja tiedettävä vastuunsa. Myös tästä huolehtiminen kuuluu työnantajalle.

Hae laillistusta ajoissa

Oikeus työskennellä opiskelijan statuksella on voimassa valmistumisen jälkeen vain 30 päivän ajan. Valvira suosittelee, että valmistuvat hammaslääketieteen kandidaatit hakisivat laillistusta heti, ettei työskentelyyn tule katkosta lupa-asioiden takia.

Hakemuksen voi tehdä joko sähköisesti, jolloin asiakirjoja ei tarvitse toimittaa erikseen, tai paperihakemuksena, jolloin liitteet tarvitaan.

Lue myös
Etsitkö näitä?