Uutiset

PääkirjoitusKansainvälisiä luentoja ja edunvalvontaa

28.10.2021Anna Chainier
anna_chainier_kolumni

Olemme osa yli miljoonan hammaslääkärin maailmanlaajuista joukkoa. Tämä konkretisoitui maailman hammaslääkärijärjestön (World Dental Federation, FDI) Education for Dental Exellence -konferenssin aikana nyt syksyllä.

Nelipäiväisen tapahtuman aikana kuultiin yli 200 luentoa, joita lähetettiin samanaikaisesti kahdeksalta striimauskanavalta. Tällaisen luentomäärän seuraaminen on tietysti sula mahdottomuus, kun ongelmana on lisäksi aikaero. Tämä vuosi onkin ensimmäinen, jolloin osallistujat voivat kuunnella luentoja vielä 90 päivän ajan konferenssin jo päätyttyä – mikä helpotus, kun saa nukkua yönsä! Aikalisä antaa oivan mahdollisuuden tutustua sellaisiinkin aiheisiin ja asiantuntijoihin, joihin ei ehkä kiireisen konferenssiaikataulun puitteissa tutustuisi.

Näin suureen määrään luentoja mahtuu kaikkea mahdollista parodontologiasta protetiikkaan, endodontiasta kasvokipuihin ja suun terveydenhuollon digitalisaatiosta vastaanoton johtamiseen. Mukana on akateemisia, tutkimuksia esitteleviä ja niiden tuloksia vertailevia luentoja ja toisaalta hyvin käytännönläheisiä, kliinisiin toimenpiteisiin keskittyviä luentoja, joissa käydään vaihe vaiheelta ja instrumentti instrumentilta toimenpiteen suoritus läpi. Kaikille jotakin ja samalla runsaudenpula!

Samanaikaisesti tieteellisen kongressin kanssa järjestettiin FDI:n yleiskokous. Yleiskokous on järjestön ylin päättävä elin, ja vuosittain kokoukseen osallistuu noin 400 edustajaa eri jäsenjärjestöistä. Tänä vuonna tämäkin tapahtuma järjestettiin virtuaalisesti. Asialistalla olivat jokavuotiseen tapaan budjetti ja toimielimien ja työryhmien toimintakertomukset. Henkilövaalit veivät ison osan ajasta. Ehdokkaita eri tehtäviin oli runsaasti. Monet Euroopan maat olivat hyvin edustettuina, valitettavasti Pohjoismaista ei tällä kertaa ollut ehdokkaita.

Hammaslääkäriliitto osallistuu kansainväliseen toimintaan myös eurooppalaisella ja pohjoismaisella tasolla. Euroopan hammaslääkärijärjestöjen neuvosto (CED) valvoo hammaslääkärien etuja Euroopassa ja vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön hammaslääkäreitä koskevissa asioissa. Tässä työssä olemme aktiivisesti mukana ja näin varmistamme, että meillä on ajantasainen tieto niistä EU:n toimielimissä valmistelussa olevista asioista, jotka koskevat toimialaamme ja jäseniämme. Samalla CED tarjoaa meille vaikuttamiskanavan valmistelussa oleviin asioihin.

Läheistä yhteistyötä tehdään myös pohjoismaisten hammaslääkäriliittojen kanssa. Tämä yhteistyö on vapaamuotoisempaa, ja intressit ovat usein yhteisiä. Äskettäin on keskusteltu muun muassa koronan vaikutuksista suun tervey­denhuoltoon ja viimeksi myös siitä, missä vaiheessa pandemian rajoitustoimet ovat kussakin maassa.

Hammaslääkäriliiton tehtävä on auttaa hammaslääkäreitä onnistumaan työssään. Toiminta on pääpiirteissään kansallista. Samalla kansainvälisyys on osa liiton arkea. Hammaslääkärien työelämään vaikuttavia asioita valmistellaan usein sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja onkin tärkeää, että olemme näistä tietoisia ja että meillä on vaikuttamiskanavat olemassa.
Uteliaisuus, halu oppia toisilta ja halukkuus jakaa omaa tietoamme antaa meille mahdollisuuden olla osallistuva ja vaikuttava osa globaalia suun terveydenhuollon maailmaa!

Anna Chainier
Kirjoittaja on Hammaslääkäriliiton asiantuntijahammaslääkäri ja koordinoi kansainvälisiä asioita liitossa.

Lue myös
Etsitkö näitä?