Uutiset

Juuri nytHuoli kollegoista

28.1.2022Nora Savanheimo
Nora Savanheimo. (Kuva: Kimmo Brandt)

Julkisella sektorilla työskentelevien kollegojen yhteydenotot liittoon ovat viime kuukausina lisääntyneet. Viesti kiteytyy pääkaupunkiseudun kollegan kirjoitukseen: ”Terveyskeskusten tilanne on nyt täysin kaoottinen. Suun terveydenhuolto on pahemmassa kurimuksessa kuin koskaan aiemmin.”

Julkisen sektorin henkilöstö on pandemia-aikana venynyt ja joustanut. Vuodenvaihteen jälkeen alkoi jälleen kuulua uutisia kiireettömän hoidon alasajosta ja henkilökunnan siirtämisestä koronatehtäviin. Olin jo ensimmäisenä pandemiakeväänä liikuttunut, mitä kaikkea oman työn ulkopuolista hammaslääkärit tekivätkään. Hyvää tahtoa ja yhteiskunnallista vastuuta on riittänyt.

Huoli kuitenkin on kova. Hoitotakuun kiristäminen pelottaa, jos resursseja ei saada lisää. Huoli potilaiden hoitojen venymisestä ja henkilökunnan uupumisesta potilaspaineessa. Turhautumista oman työn vaikuttamismahdollisuuksien vähentymiseen. Yhteyttä ottaneet kollegat ovat olleet huolissaan myös esimiestensä jaksamisesta. Moni hammaslääkäri on siirtynyt osa-aikaisuuteen toivoen sen auttavan omaan jaksamiseen.

On hyvä, että Hammaslääkäriliitto koetaan tahona, jonne voi matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä ja kertoa kuulumisia. Mitä me voimme tarjota tueksi? Olemme jo lähes 20 vuoden ajan yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa tutkineet hammaslääkärien työhyvinvointia. Tuloksia hyödynnetään mm. vaikuttamistyössä, viestinnässä ja koulutuksissa. Tällä hetkellä valmisteilla on opas esihenkilöille työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Jäsenetuna tarjoamme maksutonta työhyvinvointia tukevaa verkkovalmennusta.

Yhteydenottojen kautta saamme ajantasaista tietoa vaikuttamistyömme tueksi. Suun terveydenhuollon henkilöstö ei ole kuormittuneisuuden kanssa yksin. Syksyllä sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti pikaisella aikataululla henkilöstöohjelman, jossa huomioidaan myös työn veto- ja pitovoimatekijät, työolosuhteet ja työhyvinvointi sekä niiden johtaminen. Ensimmäiset tulokset julkaistiin tammikuun puolivälissä, ja viesti oli selkeä: henkilöstön tulee voida tehdä hyvää työtä kestävissä olosuhteissa.

Valtakunnalliset ohjelmat eivät kuitenkaan siirry arkeen ilman paikallisen tason toimia. Hammaslääkäriliitto tekee säännöllisesti yhteistyötä johtavien hammaslääkärien kanssa, ja edellytämme, että tulevilla hyvinvointialueilla suun terveydenhuollon yksiköitä, vastuualueita ja hammaslääkäreitä johtaa hammaslääkäri. Johtamisella on suuri vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin ja pysyvyyteen sekä hyvän toimintakulttuurin ja työilmapiirin luomiseen. Erityisesti nyt muutosvaiheessa on tärkeää, että henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun ja vaikutuksia työhyvinvointiin arvioidaan.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Juuri nyt, Hammaslääkärilehti 2/2022

Lue myös
Etsitkö näitä?