Uutiset

Sote-uudistusHammaslääkäriliitto: Soten kaaduttua suun terveydenhuollossa tarvitaan nopeita ratkaisuja

8.3.2019
suusote_verkkolehti

Hammaslääkäriliiton tiedote 8.3.2019:

Nyt kaatuneessa hallituksen sote- ja maakuntauudistusta koskevassa lakiesityksessä oli Hammaslääkäriliiton näkemyksen mukaan monia haasteita, mutta hyvänä puolena se olisi mahdollistanut julkisesti tuetun eli maakunnan tukeman suun terveydenhuollon kaikille suomalaisille, edellyttäen että maakunnille olisi varattu tähän riittävä rahoitus.

Suun sairaudet heikentävät monin tavoin terveyttä, elämänlaatua ja työkykyä. Hoitamattomuus tulee kalliiksi niin yksilölle kuin koko yhteiskunnalle. Suu- ja hammassairauksien ehkäisyyn, hoitamiseen ja hoitojärjestelyihin tulee panostaa aiempaa selvästi enemmän. Ne kuuluvat itsestään selvästi yhteiskunnan vastuulla oleviin terveyspalveluihin. Suu ei ole erillinen osa elimistöstä.

Tällä hetkellä noin puolet aikuisista saa suun terveydenhuollon palvelut terveyskeskuksista asiakasmaksuilla, joilla katetaan noin kolmannes hoidon todellisista kustannuksista.

Puolet aikuisista saa hoidon vastaavasti Kela-korvauksen tukemana yksityisvastaanotoilta. Kela-korvauksia on kuitenkin leikattu kohtuuttomasti vastoin voimassa olevan lainsäädännön henkeä. Alun perin Kela-korvaukset kattoivat noin puolet hoidon kustannuksista, mutta nyt ne kattavat enää keskimäärin 14 % hoidon hinnasta.

Tämä on merkittävä syy siihen, että terveyskeskuksiin pyrkii koko ajan entistä enemmän potilaita. Hoitojonot ovat jopa yli puolen vuoden mittaisia, ja hoitokäyntien välit paikoin kohtuuttoman pitkät. Kaikenikäisillä tulisi kuitenkin olla yhdenvertainen oikeus terveeseen suuhun varallisuuteen, elämäntilanteeseen tai asuinpaikkaan katsomatta.

Väestön suunterveyden ja hoitoon pääsyn turvaamiseksi uudessa tilanteessa esittää Hammaslääkäriliitto seuraavia toimenpiteitä:

  • Sote-uudistuksessa lopetettavaksi suunniteltuja korvauksia ei missään tapauksessa voi nyt lakkauttaa, vaan niitä tulee ylläpitää ja nostaa vähintään alkuperäiselle tasolle kunnes monikanavarahoituksen järjestelyt on uudistettu. Kela-korvausjärjestelmää olisi myös mahdollista kehittää. Soten kaaduttua Kela-korvaukset ovat edelleen tärkeässä roolissa hoitokustannusten tasaamisessa.
  • Kunnat velvoitetaan antamaan palveluseteleitä silloin, kun niiden omat palvelut eivät riitä vastaamaan hoidon kysyntään. Tämä on huomioitava valtionosuuksissa.

Lisätietoja:

Matti Pöyry, toiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, p. 050 1892, matti.poyry@hammaslaakariliitto.fi
Anja Eerola, varatoiminnanjohtaja, Hammaslääkäriliitto, p. 050 540 7289, anja.eerola@hammaslaakariliitto.fi

Lue myös
Etsitkö näitä?