Uutiset

HammaslääkäriliittoLiitto kärkeen ammattiliittojen arvostuksessa

24.5.2023Heli Mikkola
Hammaslääkäriliitto sai ammattiliittojen arvostusta selvittäneessä tutkimussa kiitosta muun muassa johtamisesta, yhteiskunnallisesta vastuunottokyvystä ja jäsenten asiantuntijuuden arvostuksen nostamisesta. Kuvassa toiminnanjohtaja Henna Virtomaa, liiton valtuustoa ja hammaslääkäri ja hoitaja työn äärellä. (Kuvat: Kimmo Brandt, Outi Hautamäki, Ismo Henttonen)

Hammaslääkäriliitto on Suomen arvostetuin ammattiliitto. Tämä käy ilmi Taloustutkimuksen tekemästä ammattiliittoja tarkastelevasta tutkimuksesta.

Suurelta yleisöltä saadun arvostuksen kärkisijaa on mediatietojen mukaan aiempina vuosina pitänyt Lääkäriliitto.

Tutkimus kertoo, että myös hammaslääkärit itse ovat liittoonsa erityisen tyytyväisiä. 60 prosenttia vastanneista hammaslääkäreistä totesi olevansa erittäin tyytyväisiä ja 24 prosenttia melko tyytyväisiä Hammaslääkäriliittoon.

Erittäin tyytyväisten osuus on hammaslääkäreillä tutkituista kaikkien liittojen jäsenistä suurin, ja erittäin tyytyväisten ja melko tyytyväisten yhteenlaskettu osuus neljän parhaiten sijoittuneen liiton joukossa. Tyytymättömien osuus oli vain kolme prosenttia, neutraalien 13. Ero keskiarvoon on huomattava, sillä kaikista tutkimukseen vastanneista vain neljännes on erittäin tyytyväisiä liittoonsa.

Puolet vastanneista hammaslääkäreistä arvioi, että Hammaslääkäriliitto on onnistunut jäsentensä asiantuntijuuden arvostuksen nostamisessa erittäin hyvin. Myös tämä oli tutkituista 24 ammattiliitosta paras tulos. 72 prosenttia arvioi, että asiantuntijuuden arvostuksen nostamisessa on onnistuttu erittäin tai melko hyvin.

Tasapuolinen ja kyvykäs neuvottelija

Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin liittojen jäsenten ja liittoja tuntevien vastaajien mielikuvaa liitoista. Hammaslääkäriliiton nähdään ajavan kaikkien jäsentensä etua tasapuolisesti. Liitto sijoittui tässä kolmen parhaan kärkeen. Yhteiskunnallisen vastuunottokyvyn mittarilla liitto sijoittui toiseksi parhaalle sijalle.

Lisäksi Hammaslääkäriliiton nähdään toimivan alan työpaikkojen turvaamiseksi tutkituista toiseksi parhaiten, ja samoin liiton jäsenedut ja palvelut arvioitiin toiseksi parhaiksi. Johdon kyvykkyyttä arvioitaessa liitto sai tutkituista parhaan arvosanan. Kolmen parhaan kärjessä liitto oli kyvyssä neuvotella työ- ja virkaehtosopimuksia.

– Tulos vahvistaa sitä, että olemme hyvällä tiellä jäsenten tasapuolisessa kohtelussa. Teemme työtä molempien sektorien eduksi, toteaa liiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Kaikkien mielikuvatekijöiden yhteenlaskettu summa oli liitolla tutkituista toiseksi paras. Virtomaa arvioi, että tulokseen on päästy ottamalla aktiivisesti kantaa ja kommentoimalla eri kanavissa tutkittuun tietoon pohjaten.

Taloustutkimus Oy selvitti suomalaisten mielikuvaa ammattiliitoista Suomi tänään 2023 ammattiliitot -tutkimuksella. Kahden vuoden välein tehty tutkimus toistettiin nyt viidettä kertaa. Hammaslääkäriliitto oli mukana toista kertaa. Keväällä 2023 tehdyssä tutkimuksessa vastaajia oli 3 003 ja he olivat 15–79-vuotiaita.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?