Post

Lääke & tiedeEnsimmäinen antidootti uusille antikoagulanteille

10.11.2016

Niin kutsutut suorat antikoagulantit ovat monessa mielessä mullistaneet antikoagulanttihoidon, sillä niiden käyttöä ei tarvitse jatkuvasti monitoroida ja titrata kuten varfariinihoitoa (Marevan®). Kliininen ongelma on kuitenkin ollut se, ettei uusille antikoagulanteille ole ollut vaikutuksen kumoajaa esimerkiksi uhkaavan verenvuodon yhteydessä tai leikkausta edeltävästi. Myös hampaanpoiston suhteen on oltava varuillaan potilaan käyttäessä kyseisiä lääkkeitä.

Nyt on markkinoille saatu ensimmäinen dabigatraanin (Pradaxa®) antikoagulanttivaikutuksen kumoava antidootti: idarusitsumabi (Praxbind®). Lääke on kuitenkin toistaiseksi vain sairaalakäytössä. Se on spesifi vain dabigatraanin vaikutuksen kumoamisessa, eikä siitä siten ole apua muiden vastaavien lääkkeiden suhteen. On oletettavaa, että saamme käyttöön vastaavia preparaatteja myös muita uusia antikoagulantteja vastaan ja ajan myötä niitä tulee myös avohoitoon.

Hammashoidossa kokemukset uusista suorista antikoagulanteista ja niiden merkityksestä suukirurgisissa toimenpiteissä ovat edelleen hyvin vähäiset (ks. esim. Constantinides ym. BMC Oral Health 2016;16:5 doi: 10.1186/s12903-016-0170-7). Näitä lääkkeitä käyttävien potilaiden määrä kuitenkin kasvaa jatkuvasti.

Uusimman Fimean lääketilaston mukaan Suomessa kaikkien antitromboottisten lääkkeiden käyttö oli 110,44 väestöön ja aikaan suhteutettua annosta (DDD) / 1 000 asukasta / vrk. Verrattaessa lääkkeiden kulutustilastoa vuosilta 2012–2014 on uusien antikoagulanttien käyttö kaksinkertaistunut tuona ajanjaksona.

Yhä useampi aikaisemmin varfariinihoidossa ollut potilas on siirtynyt – ja siirtyy – näihin mukavampiin lääkkeisiin. Lääkkeiden indikaatiot liittyvät tromboembolian estoon mm. potilailla, joilla on syvä laskimotukos, sydämen eteisvärinä ja/tai ohimeneviä aivoverenkierron häiriöitä (TIA).

Ennen suukirurgisia toimenpiteitä, kuten hampaanpoistoa, on syytä tarkoin perehtyä potilaaseen ja selvittää, mihin indikaatioon ja millä riskillä antikoagulanttihoito on määrätty. Suomessa tällä hetkellä markkinoilla olevia lääkkeitä ovat em. dabigatraanin lisäksi rivaroksabaani (Xarelto®) ja apiksabaani (Eliquis®) – nämä ovat suun kautta nautittavia ja avohoitopotilaille määrättyjä lääkkeitä.
Duodecimin Terveysportissa on tarkemmat ohjeet, kuinka kyseisiä lääkkeitä käyttävien potilaiden hoito mahdollisesti tauotetaan esim. ennen hampaanpoistoa. Pääsääntöisesti paras neuvo on kuitenkin konsultoida potilaan hoidosta vastaavaa tahoa.

Tauotuksessa luonnollisesti punnitaan, mitkä ovat potilaalle koituvat hyödyt ja haitat, mikäli lääkitys joudutaan keskeyttämään.  
Pienissä toimenpiteissä, kuten yhden hampaan ”helppo” ekstraktio, ei antikoagulaatiota yleensä tarvitse tauottaa, mutta selustan varmistamiseksi sekin seikka on syytä varmistaa. Suuremmat toimenpiteet on aina keskitettävä keskussairaaloiden suu- ja leukasairauksien yksikköihin. Sairaaloissa otsikossa mainittu lääkevaikutuksen kumoaminen on mahdollista ja ylisummaan varautuminen vuotokomplikaatioihin ja niiden asianmukaiseen hoitoon olemassa.

Lue myös
Etsitkö näitä?