Tiede

Lääke & tiedeAltistavatko keinomakeutteet kroonisille sairauksille?

25.8.2023Jukka H. Meurman
Ranskalaistutkimuksen tulokset osoittivat, että keinomakeutteiden käyttö lisäsi tarkasteltujen päätetapahtumasairauksien tilastollista riskiä. Kuva: iStock

Sokerin korvaavia keinotekoisia makeutteita on aika ajoin syytetty monenlaisista terveysuhista aina kulloisestakin kemikaalista riippuen. Suunterveyden kannaltahan ne ovat suositeltavia, toisin kuin sokeri. Hiljattain on ilmestynyt laaja prospektiivinen kohorttitutkimus, jossa selvitettiin ­aspartaamin, asesulfaamin ja sukraloosin mahdollisia terveyshaittoja.

Yli 100 000 henkilöä seurattiin Ranskassa vuodet 2009–2021 rekisteröiden kyseisten makeutteiden nauttimista eri tuoteryhmissä (virvoitusjuomat, sokerinkorvikkeet) ja tarkastellen samalla sairastuvuutta sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin sekä syöpään (1, 2). Tilastoanalyyseissä huomioitiin lukuisat sekoittavat ja tunnetut riskitekijät, kuten ikä ja sukupuoli, koulutustaso, fyysinen aktiviteetti, tupakointi, alkoholin käyttö, painoindeksi ja dieettitottumukset sekä muut sairaudet.

Tulokset osoittivat, että keinomakeutteiden käyttö todellakin lisäsi tarkasteltujen päätetapahtumasairauksien tilastollista riskiä. Sydän- ja verenkiertoelinten sairauksien kokonaisriski henkilöillä, jotka näitä makeutteita käyttivät, oli 1,09 (CI 1,01–1,18,
p < 0,05). Syöpätautien osalta vastaava riski oli 1,13 (1,03–1,25, p = 0,002).

Riskisuhteet eivät matemaattisesti tarkastellen olleet kovin suuria, mutta kohonnutta riskiä analyysitulokset kuitenkin selvästi osoittavat. Näiden laajojen ja huolellisesti tehtyjen tutkimusten yksityiskohdista kiinnostuneita kehotan perehtymään lopussa mainittuihin alkuperäisjulkaisuihin.

Näiden tutkimusten kiistaton sanoma on kuitenkin se, että niiden viranomaisten, jotka arvioivat ravintomme ja teollisesti valmistettujen syötävien ja juotavien tuotteiden terveellisyyttä, on saadut tulokset syytä huomioida. Globaalisti Maailman terveysjärjestö ja meillä Euroopassa European Food Safety Authority (EFSA) ovat ne tahot, joiden tehtäväkenttään tällainen arviointi kuuluu.

Ehkäisevän hammashoidon ja kliinisen ravintoneuvonnan kannalta siteeraamistani tutkimustuloksista huolimatta kannattaa kuitenkin vielä säilyttää maltti. Odotellaan kaikessa rauhassa, miten meitä jatkossa näissä tutkimuksissa tarkasteltujen keinomakeutteiden käytöstä ohjeistetaan.

 

Kirjallisuus
1. Debras ym. Artificial sweeteners and risk of cardiovascular diseases: results from the prospective NutriNet-Santé cohort. Brit Med J 2022; 378:e071204.
2. Debras ym. Artificial sweeteners and cancer risk: Results from the NutriNet Santé population-based cohort. PloS Med 2022; e1003950.

Lue myös
Etsitkö näitä?