Uutiset

Juuri nytOn aika valmistautua syksyn apurahahakuun

8.4.2022Leo Tjäderhane & Nora Savanheimo
leo_ja_nora_web

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomen Hammaslääkäriliiton Yhteisrahasto on osa järjestöjen tutkimuksen tukimuotoja.

Joka vuosi Apollonian asiantuntijalautakunta arvioi muiden tutkimusapurahahakemusten kanssa yhteisrahastolle jätettyjä hakemuksia, jotka kohdistuvat yhteisrahaston hakukuulutuksessa kuvattuihin painoalueisiin. Näitä ovat terveystaloustiede, terveydenhuoltotutkimus, kansanterveystiede ja epidemiologia sekä hammaslääkärin työhön, työhyvinvointiin ja työoloihin liittyvä tutkimus. Kaikki painopistealueet ovat tärkeitä, mutta ehkä kaikista ajankohtaisimpina juuri nyt nousevat seuraavat tutkimuslinjat: hammaslääkärien työhyvinvointitutkimus ja terveydenhuoltotutkimuksen esimerkkialoina mainitut hoidon vaikuttavuus-, työnjako- ja organisaatiotutkimus sekä palvelujärjestelmän toimivuuteen ja johtamiseen kohdistuva tutkimus.

Tällä hetkellä hyvinvointialueiden vastavalitut luottamushenkilöt ja valmistelijat käärivät hihojaan lähteäkseen toteuttamaan terveydenhuollon suurinta uudistusta sitten kansanterveyslain voimaantulon 50 vuotta sitten. Harva suuren luokan uudistus on kerralla valmis – tuskin tämäkään. Suun terveydenhuollon ammattilaisten on syytä olla hereillä ja toimia aktiivisesti sen eteen, että suun terveydenhoidon osalta saadaan rakennettua paras mahdollinen toteutus – työpaikat ovat houkuttelevia, työolot ovat kunnossa, ja hoito on vaikuttavaa. Tähän tarvitaan tutkittua tietoa, tutkimusprojekteja, jotka sopivat erittäin hyvin yhteisrahaston painopistealueisiin.

Hyvä tutkimus vaatii huolellisesti valmistellun tutkimussuunnitelman, ja se taas vaatii aikaa antaa ajatusten kypsyä ja suunnitelman kirjallisen muotoilun hakea uomansa. Siksi tutkimussuunnitelman valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen syksyn hakua. Kannattaa olla aktiivinen jo nyt, jotta ehtii valmistautua hyvin syksyn apurahahakua varten. Tutkimussuunnitelman laatu on määräävä tekijä, kun hakemuksia arvioidaan, ja hyvä hakemus vaatii aikaa kypsyäkseen.
Tässä lehdessä on esitelty vuoden 2022 apurahan saajat. Olisitko sinä yksi heistä ensi vuonna?

Leo Tjäderhane
Apollonian puheenjohtaja

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?