Post

Terveyden edistäminenWHO kannustaa potilaiden järjestelmälliseen tupakasta vieroitukseen hammaslääkärin vastaanotoilla

14.11.2017Outi Hautamäki

Terveitä nuoria eivät välttämättä tapaa terveydenhuollossa muut kuin hammaslääkärit, ja siksi Maailman terveysjärjestö WHO haluaisi valjastaa suun terveydenhuollon ammattilaiset järjestelmälliseen tupakkavieroitukseen. Tupakoinnilla on haittavaikutuksia myös suunterveydelle, joten hammashoitokäynnillä on luontevaa ottaa tupakointi puheeksi. Kuitenkin vain harva hammaslääkäri kysyy potilailtaan tupakoinnista.

WHO on tehnyt katsauksen tupakoinnin suuvaikutuksista ja tupakkavieroitusmenetelmistä sekä niiden tehokkuudesta koskevaan tutkimustietoon. Katsauksen tiedoilla järjestö perustelee suositustaan integroida kaikkien maiden perusterveydenhuoltojärjestelmään hammaslääkärien tehtäväksi potilaiden tupakoinnista kysymisen ja tupakasta vieroituksen.

Katsauksessa todetaan, että:

  1. Tupakkatuotteiden käyttö lisää suusyövän ja leukoplakian riskiä viisin-kuusinkertaisesti.
  2. Tupakointi lisää parodontiitin riskiä kaksinkertaisesti.
  3. Passiivinen tupakointi aiheuttaa 1,5–2-kertaisen reikiintymisriskin sekä pysyviin että maitohampaisiin.
  4. Tupakointi lisää hampaiden menettämisen riskiä kaksinkertaisesti.

Katsaus osoittaa myös, että:

  1. Tupakoinnin lopettaminen johtaa merkittävästi parempaan suunterveyteen tarkasteltaessa menetettyjen hampaiden määrää, hampaiden kiinnityskudosten terveydentilaa ja limakalvomuutosten ilmaantumista.
  2. Tupakoinnin lopettaminen lisää kliinistä kiinnityskudostasoa keskimäärin 0,28 mm.

WHO katsoo, että tupakoinnin haittavaikutusten ja lopettamisen etujen vuoksi kansallisten suunterveysohjelmien tulisi ehdottomasti aktiivisesti tukea tupakoinnista vieroitusta sekä yksilö- että väestötasolla. Lyhyiden tupakkainterventioiden sisällyttämiseksi kansallisiin suunterveysohjelmiin WHO on laatinut käytännön suosituksia:

  1. Suunterveyden ammattilaisten tulisi rutiinisti käydä läpi tupakoitsijoiden kanssa 3–5 minuutin mini-interventio käyttäen 6K- ja 5R-malleja.
  2. Tupakkaintervention integroimiseksi suun terveydenhuoltoon järjestelyjä tulisi vahvistaa palvelujen saatavuuden, työvoiman, informaatiotuen, terveydenhuollon tuotteiden ja teknologian, rahoituksen sekä johtamisen ja hallinnon osalta.

Jos jokaisen suun terveydenhuollon palveluja käyttävän tupakoitsijan kanssa käydään läpi mini-interventio, se vähentää huomattavasti tupakointia väestötasolla.

Lue koko dokumentti WHO Monograph on Tobacco cessation and oral health integration

Lue myös
Etsitkö näitä?