Uutiset

Juuri nytViesti on viety apulaispormestarille

8.10.2021Heikki Kuusela
heikki_kuusela_kolumni_web

Suun terveydenhuollon tilanne on tällä hetkellä haastava. Koronapandemian aiheuttama käyntimäärien lasku ei ole vielä täysin korjaantunut. Hoitovelkaa kertyy edelleen, ja terveyskeskushammaslääkärien arviot mahdollisuuksistaan antaa potilaalle hyvää hoitoa ovat pessimistiset.

Tilannetta ei lainkaan helpota edellisellä hallituskaudella tehty sairausvakuutuskorvausten leikkaaminen, jonka aiheuttamaa potilassiirtymää julkinen terveydenhuolto ei ole kyennyt hoitamaan. Suun terveydenhuollossa yksityinen sektori on tärkeä palvelujen tuottaja. Sv-korvaukset ovat parhaimmillaan antaneet pienituloisellekin mahdollisuuden käyttää yksityisiä palveluita tai päästä kohtuullisessa ajassa julkiseen hoitoon. Sv-korvausten korottaminen ja toimivat palvelusetelijärjestelyt olisivatkin oikeat lääkkeet nykytilanteeseen.

Hammaslääkäriliiton edustajat tapaavat syksyn aikana suurimpien kaupunkien apulaispormestareita ja -kaupunginjohtajia. Syyskuussa järjestyi tapaaminen Helsingin sosiaali- ja terveysalan apulaispormestarin Daniel Sazonovin ja hänen erityisavustajansa Elisa Tarkiaisen kanssa. Liitosta mukana olivat toiminnanjohtajat Henna Virtomaa ja Nora Savanheimo sekä lakimies Heikki Kuusela.

Liitto toi tapaamisessa esille huolen henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Helsingin suun terveydenhuolto on pahoin ruuhkautunut. Koronapandemia ja uuden potilastietojärjestelmän käyttöönotto ovat hidastaneet hoitoon pääsyä, ja henkilöstö on joutunut koville. Tilaisuudessa keskusteltiin myös Helsingin näkökulmista sote-uudistukseen, joka tuo haasteita palveluiden rahoitukseen.

Liitto esitteli myös kentän tuntemuksia Helsingin kokonaishoitopalvelusetelistä. KOHO-setelin korvaukset eivät ole riittävät niillä hankittaviin palveluihin. Aiempien palvelusetelien jo valmiiksi mataliksi painetuista korvauksista on useissa hoitokokonaisuuksissa tultu vielä selvästi alaspäin. Annettu palvelu painuu tappiolliseksi jo varsin vähäisellä hoidolla. Ratkaisu ongelmaan on jo moneen kertaan todettu: Korvauksia on nostettava, ja vastuu potilaiden segmentoinnin epäonnistumisesta on oltava kaupungilla.

Apulaispormestari oli erittäin hyvin perillä toimialansa tilanteesta, Sazonov kertoi tilannetta helpottavia ratkaisuja jo osin löytyneen. Hammaslääkärien palaute KOHO-setelistä oli mennyt perille. Liiton näkemyksen mukaan helsinkiläisten etu olisi, että hyvä idea kokonaishoidosta materialisoituisi tulevaisuudessa yksityisvastaanotoille toteuttamiskelpoisena korvaustasona ja potilaiden hyvänä hoitona.

Heikki Kuusela
lakimies, Hammaslääkäriliitto

Lue myös
Etsitkö näitä?