Post

TiedeuutinenSuunterveyden tutut indeksit toimivat yksilöllisen tutkimusvälin määrittelyssä

24.9.2020Annika Nissinen
istock-kalenteri_hammas_peili_ja_sondi
Kuva: iStockphoto

Hyvä suunterveys edellyttää säännöllisiä, yksilöllisiä hoitovälejä. Suomalaisen rekisteritutkimuksen mukaan suunterveydentilaa kuvaavilla indekseillä oli yhteys yksilöllisen tutkimusvälin pituuteen. Indeksejä voidaan siis käyttää tutkimusvälin määrittämisessä.

Yksilöllisen tutkimusvälin määritys on osa hammashoitoa ja suusairauksien ehkäisyä, ja se määräytyy terveyskäyttäytymisen, riskiarvion, hoitovasteen sekä yleis- ja suunterveyshistorian pohjalta. Suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka hyvin suunterveyden indeksit (DMFT- ja DT-indeksit sekä CPI ja hampaiden lukumäärä) olivat yhteydessä yksilölliseen tutkimusväliin.

Rekisteritutkimukseen perustuvassa poikkileikkaustutkimuksessa oli mukana 42 533 aikuista (18–89 v.), jotka olivat käyneet suun ja hampaiden tutkimuksessa Helsingin suun terveydenhuollossa vuoden 2009 aikana, ja heille oli käynnillä määritetty yksilöllinen tutkimusväli. Tutkituista aikuisista yli puolella yksilöllinen tutkimusväli oli 13–24 kuukautta. Vuosi tai sitä lyhyempi tutkimusväli oli 11 %:lla tutkituista, 25–36 kuukautta 28 %:lla ja tätä pidempi 37–60 kuukautta 5 %:lla.

Yksilöllisen tutkimusvälin ja suunterveysindeksien välillä oli selkeä yhteys, joka näkyi tilastollisissa malleissa. Suunterveydentilaa kuvaavien indeksien suurempi arvo oli yhteydessä lyhyempään yksilölliseen tutkimusväliin. Tutkijat havaitsivat myös, että pitkäaikaiset sairaudet olivat yhteydessä lyhyempiin tutkimusväleihin.
Suunterveyttä kuvaavat indeksit yhdistettynä erilaisiin potilaskohtaisiin riskitekijöihin auttavat ammattilaisia määrittämään yksilöllisen tutkimusvälin.

Tutkimuksen mukaan indeksejä ja hampaiden lukumäärää voidaan käyttää yksilöllisen tutkimusvälin määrittämiseen myös silloin, kun riskitekijöistä ei ole tarkkaa tietoa. Tutkijoiden mukaan suunterveyden indeksit kertovat hyvin tarvittavista ehkäisevistä toimenpiteistä ja tukevat ammattilaisten suunnittelutyötä myös strategisella tasolla.

 
Lähde: Haukka A, Heikkinen AM, Haukka J, Kaila M. Oral health indices predict individualised recall interval. Clin Exp Dent Res 2020; 10. Julkaistu verkossa 9.8.2020.

Lue myös
Etsitkö näitä?