Post

Tiedeuutinen maailmaltaSähkötupakalla voi olla arvaamattomia suunterveysvaikutuksia

30.3.2020Laura Kimari
istock_sahkotupakka
Kuva: iStockphoto

Sähkötupakalla on monenlaisia haitallisia suunterveysvaikutuksia, ja siihen liittyy myös riskejä, joita tavalliseen tupakkaan ei liity, todetaan tuoreessa sähkötupakan suuvaikutuksia kartoittavassa kirjallisuuskatsauksessa.

Sähkötupakka tuli myyntiin vuonna 2006, ja sitä on monissa osissa maailmaa markkinoitu aggressiivisesti vähemmän epäterveellisenä vaihtoehtona tavalliselle tupakalle. Muun muassa Yhdysvalloissa sähkötupakan käyttö on laajamittaista erityisesti nuorten keskuudessa. Suomessa sähkötupakkaa saa myydä mutta ei markkinoida, ja Suomessa sähkötupakan hedelmän tai karkin makuiset makuaineet on kielletty. THL:n mukaan sähkötupakan käyttö on Suomessa toistaiseksi vähäistä.

Viime vuonna maailmalla uutisoitiin laajasti Yhdysvalloissa tapahtuneista sähkötupakan käyttöön liittyvistä kuolemista sekä myrkytysoireista, jotka muistuttavat torjunta-ainemyrkytystä. Sähkötupakan suunterveysvaikutuksista tiedetään kuitenkin toistaiseksi vähän. Tuoreessa Critical Reviews of Toxicology -lehdessä onkin julkaistu systemaattinen katsaus perustuen tieteelliseen näyttöön, joka sähkötupakan suunterveysvaikutuksista on nyt saatavilla.

Katsauksessa etsittiin aiheeseen liittyviä englanninkielisiä tutkimuksia kolmesta tietokannasta: PubMed, Web of Science ja Embase. Katsaukseen valikoitui mukaan 97 tutkimusta, jotka oli julkaistu vuosina 2010–2019. Valtaosassa tutkimuksista ei kuvailtu, mitä aineita mukana olleiden henkilöiden polttamien sähkösavukkeiden nesteet sisälsivät, joten lähtökohdaksi otettiin vain, että kaikki tutkittavat olivat altistuneet nikotiinille. Mukaan otetuista tutkimuksista 7 oli satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia tai tapaus-ristikkäistutkimuksia, 11 näennäiskokeita, 46 korrelaatio- tai kuvailevia tutkimuksia, 15 tapaustutkimuksia ja 19 in vitro -tutkimuksia.

Katsauksen perusteella sähkötupakan aiheuttamat haitat voidaan jakaa seitsemään eri luokkaan: suuvaikutukset, vaikutukset kurkkuun, parodontaaliset vaikutukset, vaikutukset hampaisiin, sytotoksiset/genotoksiset/onkologiset vaikutukset, vaikutukset suun mikrobiomiin sekä räjähdysvammat. Suurin osa sähkötupakkaa käyttävien suu- ja kurkkuoireista näyttää olevan melko lieviä ja lyhytaikaisia. Tutkijoiden mukaan vaikuttaakin siltä, että tavallisen tupakan vaihtaminen sähkö-tupakkaan voi lievittää välittömiä suu- ja kurkkuoireita. Tähän katsaukseen otetuissa tutkimuksissa ei kuitenkaan yleensä pyritty selvittämään nimenomaan suu- ja kurkkuvaikutuksia, ja ne olivat enimmäkseen poikittais- ja tapaustutkimuksia. Niissä ei myöskään aina huomioitu tärkeitä sekoittavia tekijöitä, kuten tutkittujen henkilöiden ikää tai tupakointihistoriaa.

Katsauksen perusteella altistuminen sähkötupakalle lisäsi riskiä siihen, että parodontaaliterveys ja hammasterveys heikkenevät ja suun mikrobiomi muuttuu. Toistaiseksi saatavilla olevan näytön perusteella vaikuttaa siltä, että sähkötupakoitsijoiden parodontiittiriski on suurempi kuin niillä, jotka eivät käytä tupakkatuotteita, mutta pienempi kuin tavallista tupakkaa käyttävillä.

Lisäksi joissakin jo tähän mennessä runsaasti huomiota herättäneissä in vitro -tutkimuksissa on ilmennyt, että sähkötupakan ainesosilla – kuten joillakin makuaineilla – on vakavia sytotoksisia, genotoksisia ja karsinogeenisia vaikutuksia.

Kahdessa tapaustutkimuksessa raportoitiin, kuinka tupakoitsijan hampaisto oli laajalti tuhoutunut sähkötupakan räjähdettyä.

Tutkijat toteavatkin, että sähkötupakan suuvaikutuksista tarvitaan kipeästi lisätutkimusta. Erityisesti kaivataan hyvin suunniteltuja tutkimuksia siitä, mitä sähkötupakan erilaiset maku- ja lisäaineet aiheuttavat suussa ja elimistössä pitkällä aikavälillä.

Lähde: Yang I, Sandeep S, Rodriguez J. The oral health impact of electronic cigarette use: a systematic review. Crit Rew Toxicol 2020. Julkaistu verkossa 11.2.2020.

Uutisen asiantuntijatarkastajana on toiminut Helsingin ja Oulun yliopiston professori Tuula Salo.

Lue myös
Etsitkö näitä?