Post

TiedeuutinenParodontiitin merkkiaineet voivat paljastaa raskausdiabeteksen

7.9.2020Annika Nissinen

Chileläis-suomalais-ruotsalaisen tutkimuksen mukaan ientaskunesteen MMP-8- ja -9-pitoisuudet kohoavat merkitsevästi raskausdiabeteksen yhteydessä – etenkin potilailla, joilla on vakava-asteinen parodontiitti.

Raskausdiabeteksen esiintyvyys on lisääntynyt maailmanlaajuisesti. Raskausdiabetes lisää naisten riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, joka on myös parodontiitin riskitekijä.

Kohorttitutkimuksessa selvitettiin matriksin metalloproteinaasien 8 ja 9 (MMP-8 ja -9) -pitoisuuksia ientaskunesteessä ja niiden mahdollisia yhteyksiä raskausdiabetekseen sekä parodontiitin vakavuuteen. Tutkimuksessa oli mukana 314 naista (rv 11–14), joille tehtiin synnytysopillinen sekä suun ja parodontiumin tutkimukset.

Kaikkiaan 14 prosentilla raskaana olevista naisista todettiin raskausdiabetes. Tutkimuksessa havaittiin, että MMP-8- ja -9-pitoisuudet olivat tilastollisesti merkitsevästi suuremmat niillä, joilla oli vaikea-asteinen parodontiitti (III ja IV), verrattuna terveisiin verrokkeihin tai raskaana oleviin naisiin, joilla oli lievä parodontiitti. Edelleen ientaskunesteen MMP-8:n ja -9:n pitoisuudet olivat merkitsevästi koholla naisilla, joille kehittyi raskausdiabetes. Etenkin MMP-8:n kohonneet arvot raskauden ensimmäisellä kolmanneksella assosioituivat raskausdiabetekseen.  

Parodontiitilla ja diabeteksella näyttäisi olevan yhteisvaikutuksia, jotka toistaiseksi tuntemattomalla mekanismilla kasvattavat parodontaalikudosten ja suunesteiden MMP-8 ja -9-pitoisuuksia (J Clin Periodontol 1992, Ann NY Adac Sci 1999, J Periodontol 2006, PLoS One 2013). Nämä suomalaiset tutkimukset viittaavat myös siihen, että aMMP-8-tuolinvierustestiä voidaan hyödyntää anti-invasiiviseen ja kvantitatiiviseen diabetesdiagnostiikkaan ja -seulontaan. Tutkijoiden mukaan parodontiitti ja diabetes sekä niiden esiasteet voitaisiinkin tunnistaa ientaskunesteestä aMMP-8-pikadiagnostiikan avulla. (Diagnostics 2019, J Periodontol 2020).

Lähde: Padilla AC, Fuentes OR, Rios MH, ym. Early pregnancy levels of gingival crevicular fluid matrix metalloproteinases -8 and -9 are associated with the severity of periodontitis and the development of gestational diabetes mellitus. J Periodontol 2020. Julkaistu verkossa 13.8.2020.

Lue myös
Etsitkö näitä?