Uutiset

Juuri nytJäsenten kommentit ovat tärkeitä monikanavarahoituksesta lausuttaessa

27.8.2021Nora Savanheimo
Nora Savanheimo. (Kuva: Kimmo Brandt)

Liitto viimeistelee parhaillaan lausuntoaan monikanavarahoituksen purkamiseen liittyvästä virkamiesselvityksestä.

Asia on merkittävä alan kannalta ja yksi Hammaslääkäriliiton toiminnan kolmesta painopisteestä: ”Suun terveydenhuollon rahoitus saadaan riittäväksi turvaamaan yhdenvertaiset palvelut.” Selvitys tuli lausunnolle kesäkuun lopussa, ja aikaa lausunnon antamiseen on elokuun loppuun.

Hallitusohjelman mukaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmistellaan erillisenä asiana parlamentaarisessa komiteassa monikanavarahoituksen purkaminen. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti vuoden 2020 lopussa valmisteluryhmät, joiden tehtävänä oli koota ratkaisuvaihtoehtoja ja selvittää näiden vaikutuksia parlamentaarisen valmistelun tueksi. Nyt lausunnolla oleva virkamiesselvitys on uudistuksen ensimmäinen askel, ja valmistelua jatketaan, kun lausuntokierros selvityksestä on käyty.

Valmisteluryhmiä oli yhteensä neljä: yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvausten valmisteluryhmä, matkakorvausten valmisteluryhmä, kuntoutuksen valmisteluryhmä ja lääkekorvauksien valmisteluryhmä. Valmisteluryhmät eivät ole tehneet ehdotuksia, vaan selvityksiä eri toteuttamisvaihtoehdoista. Esimerkiksi hoito- ja tutkimuskorvausten valmisteluryhmälle oli jo toimeksiannossa etukäteen rajattu kaksi vaihtoehtoa: korvausten säilyttäminen sairaanhoitovakuutuksessa siten, että hyvinvointialueet osallistuisivat niiden rahoitukseen, ja korvausten lakkauttaminen siirtymäajan jälkeen. Myöhemmin asetettava parlamentaarinen työryhmä ottaa omassa työssään kantaa toteuttamisvaihtoehtoihin.

Lausuntoja varten liitto pyytää kommentteja luottamushenkilöiltä. Tätä lausuntoa varten on kysytty terveyspoliittisen, erikoissairaanhoidon, terveyskeskus-, yksityispraktikko- ja hallintohammaslääkärivaliokuntien jäsenten mielipiteitä. Liiton hallitus puolestaan käsitteli asiaa elokuun kokouksessaan. Saadut kommentit ovat tärkeitä, jotta mahdollisimman moni näkökulma ja asiaan vaikuttava tekijä saadaan otettua huomioon ja tuotua esille valmistelijoille.

Mielellämme kuulemme kommentteja suoraan myös muilta kuin luottamushenkilöiltä. Valmiit lausunnot julkaistaan liiton verkkosivuilla ja niitä käytetään edelleen osana vaikuttamistyötä.

Nora Savanheimo
Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja

Lue myös
Etsitkö näitä?