Post

TiedeuutinenHuonolaatuinen ravinto voi olla yksi parodontiitin riskitekijöistä

17.2.2020Annika Nissinen
ruokakolmio_ilman_otsikkoa
Laadukkaaseen ruokavalioon voi ottaa mallia virallisista ravitsemussuosituksista. (Kuva: Valtion ravitsemusneuvottelukunta)

Ravitsemussuosituksista poikkeava ruokavalio voi lisätä syventyneiden ientaskujen kehittymisen riskiä, todettiin tuoreessa suomalaistutkimuksessa.
Erilaisten elintapojen, kuten hammashoitotottumusten, tupakoinnin ja ylipainon tiedetään vaikuttavan parodontiitin kehittymiseen. Viime aikoina on myös tutkittu ravinnon merkitystä parodontiitin etenemisessä, mutta näyttöä on vielä suhteellisen vähän. Suomalaistutkimuksessa selvitettiin, onko sitoutuminen pohjoismaiseen ruokakulttuuriin ja suomalaisiin ravitsemussuosituksiin yhteydessä syventyneiden ientaskujen kehittymiseen.

Tutkimusaineisto saatiin Terveys 2000- ja Terveys 2011 -tutkimuksista. Tutkimukseen valittiin vuonna 2000 kiinnityskudoksiltaan terveitä 30–49-vuotiaita aikuisia, joilla ei ollut diabetesta tai nivelreumaa. Mukaan valikoitui 240 henkilöä. Syventyneiden ientaskujen (≥ 4 mm) kehittymistä arvioitiin vuonna 2011 kliinisellä tutkimuksella, ja ruokavaliota kysyttiin vakiintuneilla kyselylomakkeilla (BSDS ja RFDS). Tutkimuksessa selvitettiin sekä Itämeren ruokavalion että suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisen ruokavalion noudattamista. Ruokavalion yhteys syventyneiden ientaskujen kehittymiseen selvitettiin sekä koko tutkimusaineistossa että erikseen ei-tupakoivien (n = 193) osalta.

Keski-ikäisillä aikuisilla huonot ruokatottumukset näyttivät olevan yhteydessä syventyneiden ientaskujen kehittymiseen 11 vuoden seurannassa. Niiden joukossa, joille kehittyi syventyneitä ientaskuja, oli enemmän päivittäin tupakoivia ja huonosti suutaan hoitavia. Ei-tupakoivilla yhteys ruokavaliokyselyssä saatujen alhaisten pisteiden ja syventyneiden ientaskujen määrään välillä oli vahvempi kuin koko tutkimusaineistossa.

Tulos oli samansuuntainen kuin vastaavissa aiemmissa tutkimuksissa. Koska ravinto ja monet muut sosioekonomiset tekijät vaikuttavat suunterveyteen monimutkaisesti, tarvitaan lisää monimuuttujamalleihin perustuvia tutkimuksia ravinnon yhteydestä parodontiittiriskiin. Tutkijat myös muistuttavat, että asiaa tulisi selvittää myös toisin päin eli tutkia ravinnon roolia parodontiitin hoidossa.

Lähde: Jauhiainen LM, Ylöstalo PV, Knuuttila M, Männistö S, Kanerva N, Suominen AL. Poor diet predicts periodontal disease development in 11-year follow-up study. Community Dent Oral Epidemiol. 2019. Julkaistu verkossa 23.12.2019.

Lue myös
Etsitkö näitä?