Post

PääkirjoitusDet blir nog bra

12.11.2019

TTandläkarförbundets styrelse valde specialisttandläkaren i hälso- och sjukvård Henna Virtomaa till förbundets nya verksamhetsledare vid sitt möte den 25.10.2019 (se också intervjun på sida 12). Valprocessen var lång och omständlig. Vi sökte en ny verksamhetsledare både öppet och genom direkta kontakter. Vi fick också hjälp av ett rekryteringsföretag, och dessutom var det till stor hjälp att kansliets personal var involverad i processen. Vi är väldigt nöjda med slutresultatet.

Valet av Henna Virtomaa är en fortsättning på det strategiarbete Tandläkarförbundet påbörjade förra året, och på den omorganisering av verksamheten som följde på det. Vår nuvarande strategiplan löper ut i slutet av detta år, och våren 2019 godkände fullmäktige en ny. Enligt den nya strategin ska vi börja analysera hur vår verksamhetsomgivning förändras, och utgående från det också hela vår verksamhet, med en tydlig tyngdpunkt i hur medlemmarna ser förändringarna. Under den processen gick vi igenom olika framtidsscenarier, och vi diskuterade vart vi är på väg, och vart vi hoppas att vi kan nå.

Vi kommer om möjligt att ta en ännu aktivare roll än förut inom intressebevakningen. Det räcker inte att vara reaktiv, utan alla förbundets funktionärer ska ha både rätt och möjlighet att agera i förväg. För att det ska lyckas ska verksamheten i en sakkunnigs ögon vara klar, och ha en tydlig inriktning. Som vår nya mission uttrycker det: Tandläkarförbundets ändamål är att hjälpa tandläkarna att lyckas i sitt arbete, och att säkra att alla vet hur viktig en frisk mun är – och att de fungerar i enlighet med det. Tandläkarna förenas av sin profession och sitt arbete för patienternas bästa. Vi är en enda, enhetlig yrkesgrupp, till vars fromma

Tandläkarförbundet arbetar. Ändå är vi alla olika, och vi arbetar under väldigt olika förhållanden. Därför måste förbundet kunna identifiera medlemmarnas varierande behov, för att kunna rikta sin intressebevakning på rätt sätt. En tandläkare som arbetar som företagare på en egen liten mottagning behöver ett helt annat stöd än en som arbetar vid en stor hälsocentral eller är anställd av ett stort privat företag – men alla får hjälp.

Förutom att vi har utvecklat kansliets arbete har vi också påbörjat en kartläggning av Tandläkarförbundets olika påverkningsmöjligheter. Ett exempel på det är att vi har påbörjat arbetet med en strategi för privatsektorns intressebevakning. När arbetsomgivningen har förändrats under åren, och gränsen mellan den offentliga och den privata sektorn inte längre är så entydig, behövs det ett nytt strategiskt tänkande. Det är viktigt att förstå läget vi befinner oss i, och att ha en uppfattning om vart det kommer att leda. Vi kommer att gå igenom alla Tandläkarförbundets medlemsgruppers hela intressebevakning, så arbetet tar inte slut i första taget.

En ny verksamhetsledare innebär en stor förändring både för kansliets personal och för medlemskåren, i synnerhet när Matti Pöyry, som nu går i pension, har haft posten i tjugo år, så alla känner honom. Henna Virtomaa kommer ändå säkert att etablera sig som verksamhetsledare utgående från sin egen person och sitt eget sätt att arbeta.

Omsättningen bland personalen på förbundets kansli har varit väldigt liten under åren, men under detta år byts inte bara verksamhetsledaren, utan det har också skett andra förändringar, och flera kommer att ske nästa år – det är också en orsak till att en omorganisation av verksamheten är väldigt aktuell. Ur ordförandens synvinkel har året varit hektiskt, med en mängd förändringar. Blicken har hela tiden varit riktad mot framtiden, och framtidstron är stark. Uttrycket jag använde – eftersom jag är optimist – passar bra i det här sammanhanget, eller kort sagt: det blir nog bra.

Lue myös
Etsitkö näitä?