Ihmiset

HammaslääkäriliittoJärjestövalmius tukee sopimusneuvotteluja

18.2.2022Sari Kosonen, Anu Tilander

Neuvottelut uudesta Lääkärisopimuksesta ovat vauhdissa. Osana neuvottelutoimintaa on nostettu järjestövalmiutta.

Neuvottelutoimintaan liittyy aina järjestövalmiuden ylläpito ja nostaminen. Jos sopimusneuvottelut eivät yrityksistä huolimatta etene, vaan ajautuvat umpikujaan, voidaan tarvita työtaistelutoimia.

Lääkärisopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Siitä neuvottelevat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö (LNJ). LNJ:n toiminnasta vastaavat Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto ja Eläinlääkäriliitto.

– Hammaslääkäreille tärkeitä asioita neuvotteluissa ovat erityisesti toimenpidepalkkiojärjestelmän kehittäminen ja säännöllisen työajan sijoittaminen. Lisäksi pidämme esillä työhyvinvointiasioita, vaikka niistä ei varsinaisesti sopimuksessa sovita, kertoo Hammaslääkäriliiton neuvottelupäällikkö Lotta Lax.

Järjestövalmius on osa toimintaa

Sopimusneuvottelut merkitsevät edunvalvontajärjestössä aina myös järjestövalmiuden nostamista. Järjestövalmiudesta huolehtiminen on osa liiton normaalia perustoimintaa.

– Työtaistelua emme toivo, mutta siihen pitää silti jokaisella kierroksella valmistautua. Meillä on kattava järjestövalmius alueilla.

Yhteistyössä kaikkia lääkäriryhmiä edustavan Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön kanssa suunnittelemme, miten työtaistelutoimet voidaan tarpeen vaatiessa toteuttaa tehokkaasti, sanoo Hammaslääkäriliiton järjestöpäällikkö Ira Peurakoski.

Sopimukseen pääsemiseksi neuvottelut ovat ensisijainen keino. On kuitenkin tärkeää, että järjestövalmius on kunnossa.

– Jäsenen ei tarvitse olla huolissaan siitä, että yhtäkkiä tulisi lakko. Jos neuvottelut ajautuvat umpikujaan ja työtaistelun riski nousee, liitto kertoo siitä jäsenille ja lähettää ohjeet. Mahdollisesta lakkovaroituksesta työtaistelun alkuun menee aina useita viikkoja, Lääkäriliiton järjestöpäällikkö Miia Virta kertoo.

Jotta tiedonkulku sujuu hyvin, on tärkeää, että Hammaslääkäriliiton jäsenrekisterin yhteystiedot ovat ajan tasalla. Jäsenten kannattaa ilmoittaa rekisteriin myös henkilökohtainen sähköpostiosoite. Työpaikka- ja yhteystiedot voi päivittää liiton sivuilla: www.hammaslaakariliitto.fi/fi/jasenyys-ja-palvelut/liittyminen/paivita-jasentietosi-verkossa

Lakkomalli on valmiina

LNJ:llä on lakkomalli ja -organisaatio työtaistelua varten. Jäsenliittojen työtaisteluvalmistelut tehdään LNJ:n yhteisessä järjestövalmiustyöryhmässä. Paikallistasolla avainasemassa ovat aluekoordinaattorit, jotka organisoivat työtaistelutoimia omalla alueellaan. Hammaslääkäriliitolla on alueellisessa organisaatiossa yhteyshenkilöt.

– Liittojen hallitukset tekevät päätökset työtaistelutoimista ja lakkoavustuksista. Lakossa olevien jäsenten taloudellista toimeentuloa tuetaan lakkoavustuksin, kertoo Peurakoski.

Potilasturvallisuudesta huolehditaan

Lääkärisopimusneuvottelut ovat osa kuntasektorin neuvotteluja. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko on neuvotteluosapuolena Lääkärisopimuksen lisäksi kunta-alan muissa sopimuksissa.

– Lääkäriliitot kunnioittavat muiden ammattiyhdistysten mahdollisia työtaisteluja, eikä lakkorajoja rikota. Myötätuntolakko sen sijaan ei ole virkasuhteisille lääkäreille ja hammaslääkäreille edes mahdollista, Virta sanoo.

Työtaistelumalli suunnitellaan aina potilasturvallisuuden ehdoilla.

– Hammaslääkäreille ja lääkäreille ammattikuntana potilasturvallisuuden turvaaminen on erittäin tärkeää, ja siitä on pidettävä kiinni myös mahdollisen lakon aikana. Tämä voi edellyttää niin sanottua suojelutyötä. Siitä on omat ohjeensa, joita on noudatettava, Virta painottaa.
Suojelutyövelvoite koskee virkasuhteessa tehtävää työtä, eikä se koske työsuhteessa olevia työntekijöitä.

Juttu julkaistaan osin saman­sisältöisenä Suomen Lääkärilehden numerossa 7–8/2022.

Lue myös
Etsitkö näitä?