Post

VertaisarvioituBiomateriaalien käyttö hammasimplanttien asettamisen yhteydessä

29.5.2019Janne Salmikivi, Arjen Gebraad, Riitta Seppänen-Kaijansinkko

Lähtökohdat

THL keräsi Suomessa tehdyistä hammasimplanttien asetus- ja poistoleikkauksista tietoja lakisääteiseen rekisteriin vuoteen 2016 asti. Tutkimuksemme tarkoituksena oli tarkastella näihin implantteihin liittyviä tekijöitä sekä selvittää biomateriaalien käyttöä implantoinnin yhteydessä.

Menetelmät

Aineisto perustuu THL:n implantti-rekisteristä saatuihin yhteensä 107 257 ilmoituslomakkeeseen, joihin on kerätty tiedot hammasimplanteista vuosina 2005–2015. Rekisterin lopetusvuoden, 2016, aineisto jätettiin sen pienuuden vuoksi analyysin ulkopuolelle.

Tiedoista analysoitiin implanttihoitojen yleisiä ja paikallisia taustatekijöitä sekä implanttien poiston syitä.

Tulokset

Tarkastellulla ajanjaksolla asetettiin rekisterin mukaan 166 842 implanttia. Biomateriaaleja eli kalvoja ja/tai luukorvikkeita käytettiin 25 304 leikkauksessa. Biomateriaaleja suosittiin kaksivaiheista asetusmenetelmää käytettäessä sekä yläleuan alueella.

Poistoilmoituksia tehtiin 1 938, ja poistettuja implantteja oli 2 351.

Yli puolet implanteista asetettiin 40–69-vuotiaille; naisille asetettiin enemmän implantteja kuin miehille. Biomateriaalien käyttö lisäsi selvästi komplikaatioiden määrää.

Johtopäätökset

Ilmoitusten perusteella luukorvikkeita tai muita luun määrää lisääviä menetelmiä käytettiin lähes neljäsosassa leikkauksista. Biomateriaalien käyttö lisäsi primaarikomplikaatioiden riskiä.

Kirjoittajat

Janne Salmikivi, HLK
janne.salmikivi@helsinki.fi

Arjen Gebraad, M.Sc., PhD
Helsingin yliopisto

Riitta Seppänen-Kaijansinkko, professori, LT, HLL
Helsingin yliopisto

Kirjoitus perustuu HLK Janne Salmikiven hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvien syventävien opintojen kirjalliseen työhön.

Kirjoittajilla ei ole sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa artikkelin sisältöön.

Suom Hammaslääkäril 2019; 6: 24-30
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Biomaterials in implant dentistry

The objective of this study was to find out the use of dental implants, bone grafts and membrane materials used in implant dentistry between 2005–2015 in Finland. The statutory implant registry was maintained by the National Institute for Health and Welfare.

Variables from the implant registry included the patient’s gender, age, medical history, indications for implantation, augmentation area, installed fixtures, bone grafts and membranes, complications, removed fixtures and removal indications. Variables were analyzed by using the statistical analysis software IBM® SPSS® Statistics (v24).

During the time period, 166 842 implants were installed and 2 351 were removed. The most frequently used bone graft and membrane materials were bovine bone graft and autograft, as well as collagen membrane, respectively. Biomaterials were often used with two-step procedures and mostly in the maxillary region. The patients’ age, gender, biomaterials, irradiation and smoking were considered to be risk factors for implant survival.

The use of biomaterials in connection with the insertion of dental implants increased primary complications.

Lue myös
Etsitkö näitä?