Post

ArtikkelitYksityisen sektorin vapaa kapasiteetti edelleen lisääntynyt

4.1.2018Jaakko Koivumäki
Terveyskeskushammaslääkärivaje 2005–2017.
Terveyskeskushammaslääkärivaje 2005–2017.

Loka-marraskuussa toteutettiin jokavuotinen hammaslääkärityövoimaselvitys. Tulokset kertovat, että yksityisellä sektorilla oli vapaata kapasiteettia 237 täyttä työaikaa tekevän terveyskeskushammaslääkärin kliinistä työpanosta vastaava määrä. Syksyllä 2016 vapaa kapasiteetti oli 223, joten yksityisen sektorin tyhjäkäynti on entisestään lisääntynyt. Eniten vapaata kapasiteettia on Helsingin ja Uudenmaan alueella (76), Varsinais-Suomessa (28), Pirkanmaalla (24) ja Pohjois-Pohjanmaalla (23).

Terveyskeskushammaslääkärivaje on supistunut ennätyksellisen pieneksi ja on nyt 5,2 %, kun vuotta aiemmin luku oli 5,8 %.

Terveyskeskushammaslääkärin vakansseja oli kyselyhetkellä yhteensä 2015. Korkeimmillaan vaje oli vuonna 2006, jolloin 13,4 % vakansseista oli täyttämättä. Vajeen supistumisen taustalla ovat lisääntyneet koulutusmäärät – nuoret hammaslääkärit aloittavat työuransa tyypillisesti terveyskeskuksissa, joissa myös syventävä käytännön harjoittelu suoritetaan. Työehtosopimuksen tuoma työsuhdeturva on saattanut myös houkutella perheen perustamista suunnittelevaa nuorta työvoimaa terveyskeskuksiin.

Sote-uudistukseen on kohdistettu monenlaisia odotuksia. Työvoimaselvityksessä kysyttiin sekä yksityishammaslääkäreiltä että yksityisvastaanotoilta periaatteellisesta kiinnostuksesta lähteä mukaan suoran valinnan palvelujen tuottajaksi. Yksityisvastaanotoista hieman yli 70 % vastasi kyllä, yksityishammaslääkäreistä harvempi. Noin joka viides vastanneista yksityishammaslääkäristä arveli, ettei ole enää työelämässä vuonna 2022, jolloin valinnanvapauden on määrä astua voimaan. Avovastauksissa korostettiin sitä, että mukaan lähtö tai pääseminen riippuu täysin siitä, millaisiksi järjestelmän kriteerit ja korvaustasot muodostuvat.

Työvoimaselvitys tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön, KT Kuntatyönantajien ja Suomen Hammaslääkäriliiton yhteistyönä. Selvitys koostuu kahdesta osiosta: terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreillä suunnatusta kyselystä ja kaikille yksityishammaslääkäreille suunnatusta kyselystä. Selvityksen avulla saadaan tietoa terveyskeskuksissa olevista hammaslääkärin vakansseista ja niiden täyttöasteesta, terveyskeskusten käyttämistä ostopalveluista, ulkoistetuista hammashoitoloista, yksityisen sektorin vapaasta kapasiteetista ja yksityisvastaanotoilla työskentelevän henkilöstön määrästä.Selvityksen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Hammaslääkäriliiton kotisivuilta osoitteesta: 

http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/liiton-toiminta/tutkimukset-ja-tilastot/tutkimukset/tyovoimaselvitykset

Lue myös
Etsitkö näitä?