Post

TalousVerottajalta ohje hammasteknisten tuotteiden myynnin alv-kohtelusta

8.5.2018Heikki Kuusela

Verottaja on ohjeistanut hammasteknisen alan toimijoita hammasteknisten tuotteiden myynnin arvonlisäverokohtelusta. Ohjeen mukaan hammasproteesien myynti on arvonlisäverotonta. Tämä on selkeästi todettu myös arvonlisäverolain 36 §:ssä.

Verottajan näkemyksen mukaan hammasproteesi muodostuu keinojuuresta sekä siihen kiinnitettävästä kruunusta tai sillasta. Myös mahdollinen jatke ja kiinnitysruuvi, joiden avulla kruunu tai silta kiinnitetään keinojuureen, ovat osa hammasproteesia.

Hammasproteesien arvonlisäverottomuuden edellytyksenä on, että myyjänä on hammaslääkäri, hammasteknikko tai erikoishammasteknikko. Riittää, että jokin mainituista ammattihenkilöistä on myyjän palveluksessa.

Purentakiskon alv-kohteluun haetaan muutosta

Verottaja katsoo ohjeessaan, että sellaisten hammasteknisten tuotteiden luovuttaminen, joita ei luovuteta hoidon antamisen yhteydessä, on veronalaista. Erikseen ohjeessa mainitaan purentakiskot, hammassuojat ja poraohjaimet. Verottajan näkemyksen mukaan siis purentavaivaa hoidettaessa potilaan suuhun sovitettua purentakiskoa ei luovuteta hoidon yhteydessä.

Ohjeessa on erikseen mainittu kolme tuotetta. Epäselväksi jää muiden hammasteknisten tuotteiden verokohtelu.

Kun kiistatta hoitoon kuuluvaa eli hoidon yhteydessä luovutettavaa purentakiskoa ei verottajan kannan mukaan kuitenkaan katsota arvonlisäverotuksessa hoidon yhteydessä luovutettavaksi, on Hammaslääkäriliiton mielestä mahdotonta luoda yleisluonteisia periaatteita siitä, mikä on veronalaista ja mikä verotonta.

Ohjeessa esitetään, että tavarat eivät ole hoidon yhteydessä luovutettuja hoitoon tavanomaisesti liittyviä tavaroita, jos ne luovutetaan asiakkaalle omatoimisesti kotona käytettäväksi. Lähteeksi ilmoitetaan korkeimman hallinto-oikeuden jalkaterapeutin tukipohjallisia koskeva ratkaisu KHO 14.11.2016 T 4802. Kyseisessä ratkaisussa ei kuitenkaan anneta yleisluonteista ohjetta eikä aseteta omaehtoista käyttöä yleiseksi arvonlisäverovelvollisuutta koskevaksi kriteeriksi.

Purentakiskon arvonlisäverokohtelusta on vireillä muutoksenhaku korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Alv ei koske vähäistä liiketoimintaa

On muistettava, että vähäinen liiketoiminta jää arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja on 10 000 euron vuotuinen arvonlisäveron alainen liikevaihto.

Halutessaan verovelvollinen voi hakeutua alv-velvolliseksi myös rajan alittavasta liiketoiminnasta. Näin voi olla järkevää toimia, jos alarajan ylittyminen on epävarmaa. Rajan ylittyessä arvonlisävero täytyy nimittäin suorittaa myös rajan alittavasta liikevaihdosta.

Lue tästä .

Päivitetty 7.12.2018: lisätty tägit Suulaki, Talous, Protetiikka ja purentafysiologia

Lue myös
Etsitkö näitä?