Post

ArtikkelitValtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut kallistuvat

15.11.2017Annariitta Kottonen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuodelle 2018.

Kunnallisten terveydenhuollon palvelujen antajien maksu on 2,133 euroa kutakin kunnan asukasta kohti. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta maksu jokaista sähköistä lääkemääräystä kohti on 0,372 euroa. Apteekeilta perittävä maksu on 0,051 euroa jokaisesta apteekin toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Vuoden 2018 kokonaiskustannuksiksi arvioidaan 18,1 miljoonaa euroa. Siitä julkisen terveydenhuollon osuus on 11,7 miljoonaa, yksityisen 3,4 miljoonaa ja apteekkien 3,05 miljoonaa euroa.

Ministeriön tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä. Vuoden 2017 ja 2018 liikaa tai liian vähän perityt käyttömaksut maksetaan tai laskutetaan vuoden 2019 helmikuussa.

Maksuilla katetaan Kansaneläkelaitoksen toteuttamista Kanta-palveluista aiheutuvat käyttökustannukset sekä Väestörekisterikeskuksen tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Kelain sopii yksityiskäyttöön

Kuluvan vuoden alusta alkaen kaikki lääkemääräykset on tullut laatia pääsääntöisesti sähköisesti. Paperi- ja puhelinreseptejä on voinut laatia vain teknisissä häiriö- tai muissa laissa määritellyissä poikkeustilanteissa.

Kelain on Kelan toteuttama internet-selaimilla käytettävä palvelu, joka mahdollistaa sähköisen reseptin laatimisen potilastietojärjestelmistä riippumatta. Kelain-palvelun käytöstä ei peritä maksua, jos lääkäri tai hammaslääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ammattioikeutensa perusteella ilman ansaintatarkoitusta.

– Koska STM on määrittänyt Kelaimen ammattikäytön hinnaksi kohtuuttomat 120 euroa kuukaudessa, kannattaa Kelainta käyttää vain yksityiskäytössä, toteaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry.

– Yksityishammaslääkärin ammattikäytössä on edullisempaa käyttää toista vastaavaa palvelua, Medireseptiä. Hammaslääkäriliitto on neuvotellut jäsenilleen sopimushinnan (19 euroa/kk + alv) Mediconsult Oy:n kanssa Medireseptin käytöstä. Asiasta on kerrottu tarkemmin liiton kotisivujen jäsenalueella.

Ohjeita Kelaimen kirjautumisongelmiin

Kelan tekniseen tukeen on tullut yhteydenottoja koskien Kelaimen kortinlukijaohjelmia. Käyttäjät ovat saaneet esimerkiksi virheilmoituksen ”Sertifikaattia ei saatu kortinlukijalta” tai kirjautumisessa on tapahtunut jokin muu virhe.

Kanta-sivustolla on julkaistu ohjeita, miten näissä tilanteissa tulee toimia: http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/jos-kelaimeen-kirjautuminen-ei-onnistu. Sivun oikeasta laidasta löytyvät erilliset ohjeet Windows- ja Mac-käyttöjärjestelmille. 

Lue myös
Etsitkö näitä?