Post

ArtikkelitVältä viisaasti -suositukset kitkevät perusteettomia hoitokäytäntöjä

27.1.2017Annika Nissinen

Duodecim julkaisi vuoden vaiheessa ensimmäiset Vältä viisaasti -suositukset Käypä hoito -suositusten rinnalle. Apollonian Käypä hoito -toimittaja Marja Pölläsen mukaan tällaisia suosituksia, jotka opastavat tarkastelemaan kriittisesti uusia ja vanhoja hoitokäytäntöjä, on toivottu Suomeen jo jonkin aikaa.

Vältä viisaasti -suositusten tavoitteena on ohjata välttämään hoitokäytäntöjä, joilla ei ole vaikuttavuutta, joiden vaikuttavuus suhteessa riskeihin ja haittoihin on epäedullinen tai joiden kustannusvaikuttavuus on huonompi kuin vaihtoehtoisten interventioiden. Tärkein lähtökohta on välttää kalliita toimenpiteitä, joista ei ole hyötyä.

– Kalliiden tutkimus- tai hoitomenetelmien hyödyistä tulisi olla selkeää näyttöä, jotta niitä voidaan suositella. Muuten ne voivat päätyä Vältä viisaasti -suosituksiksi. Esim. KKTT-tutkimuksen käyttö hammaslääketieteellisessä diagnostiikassa on yksi aihe, jonka käyttöalueisiin ja tarpeellisuuteen on jo nyt kiinnitetty huomiota Käypä hoito -suosituksissa, toteaa Pöllänen.

Tähän mennessä kehitystyön yhteydessä on koostettu kahdeksan Vältä viisaasti -suositusta viiden Käypä hoito -suosituksen pohjalta (Alaselkäkipu, Atooppinen ekseema, Diabetes, Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet sekä Purentaelimistön toimintahäiriöt).

Uusista suosituksista jopa kolme on hammaslääketieteen puolelta: Mikrobilääkkeet äkillisen apikaalisen parodontiitin hoidossa, Mikrobilääkkeet äkillisen pulpiitin hoidossa ja Laser (matalaenerginen, low-level) TMD-oireiden hoidossa.

– Nyt tehtyjen ns. pilottisuositusten lähtökohtina ovat olleet jo olemassa olevat ”negatiiviset näytönastekatsaukset”. Esimerkiksi tarpeettomien mikrobilääkkeiden käytön välttäminen on järkevää yleismaailmallisesti kasvavan resistenssiongelman vuoksi, sanoo Pöllänen.

Jatkossa tällaisia näyttöön perustumattomia käytäntöjä pyritään nostamaan esille Käypä hoito -suositusten valmistelussa ja päivitystyön aikana.

– Ne voisivat minusta olla jatkossa osana suosituksia, miettii Pöllänen.

Tämän vuoden aikana Käypä hoito -toimituksessa käydään läpi olemassa olevia suosituksia ja poimitaan niistä Vältä viisaasti -aiheita.

Englannissa ja Yhdysvalloissa on jo pitkään laadittu vastaavia do-not-do- ja Choosing Wisely -suosituksia. Duodecimin Käypä hoito -yksikkö on laatinut oman mallin suositusten toteuttamiseen Suomessa.

Kriteerien mukaan Vältä viisaasti -suositusten aiheiden tulee olla mm. riittävän tärkeitä potilaan tai terveydenhuoltojärjestelmän kannalta, niiden tulee perustua kriittiseen näytönastekatsaukseen, ja annetuilla suosituksilla pitäisi pystyä vaikuttamaan hoitokäytäntöihin. Suosituksissa tulee myös aina kuvailla potilasryhmä, jota suositus koskee.

Tutustu Vältä viisaasti -suosituksiin Käypä hoito -sivustolla: www.kaypahoito.fi/web/kh/valta-viisaasti-suositukset.

Lue myös
Etsitkö näitä?