Post

Sote-uudistusValinnanvapauskokeilut päättyvät, monituottajamalleja suunnitellaan

9.9.2019Annariitta Kottonen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta on kokeiltu palvelusetelin avulla vuodesta 2017 STM:n rahoittamana. Kokeilujen rahoitus päättyy lokakuussa 2019. Suun terveydenhuollossa valinnanvapautta on kokeiltu Keski-Uudellamaalla sekä Pirkanmaalla Tampereen toimiessa kokeilun isäntäkuntana.

Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu päättyi asiakkaille elokuun lopussa. 1.9. alkaen asiakkaat voivat varata vastaanottoaikoja omilta terveysasemiltaan, kun seuraavan kerran tarvitsevat terveyspalveluja. Jos hoito on jäänyt kesken kokeilun päätyttyä, asiakkaita neuvotaan saman tien ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan hoidon jatkumisesta sopimiseksi.

Pirkanmaalla suun terveydenhuollon valinnanvapauskokeilu päättyy nyt syyskuussa. Kokeilussa mukana olevat asiakkaat voivat käyttää valitsemansa palveluntuottajan palveluja, esimerkiksi käydä palveluntuottajalla hammastarkastuksessa 15.9.2019 saakka. Mikäli hoitoja jää kesken kokeilun päättyessä, ne voidaan tehdä valmiiksi palvelutuottajalla vuoden 2019 loppuun asti.

Kokeilujen päätyttyä asiakkaat siirtyvät automaattisesti takaisin oman asuinkuntansa suun terveydenhuollon piiriin. Asiakkaat voivat halutessaan myös jatkaa yksityisen terveydenhuollon asiakkaina ja saada hoidosta Kela-korvausta.

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on kartoittanut suun terveydenhuollon monituottajatoiminnan aloittamista valinnanvapauskokeilun päätyttyä. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt ottaa palvelusetelin käyttöön kuntayhtymän suun terveydenhuollon palvelujen täydentäjänä asiakkaille vuoden 2019 loppuun saakka. Vuoden 2020 osalta palvelusetelin käyttöä valmistellaan osana talousarviovalmistelua. Keusoten mallissa ensimmäisen hoitojakson palvelut korvataan tuottajalle suoriteperusteisesti, minkä jälkeen siirrytään vuositasolla määriteltyyn kapitaatiokorvaukseen.

Myös esimerkiksi Espoossa on suunniteltu suun terveydenhuollon palvelusetelipilottia. Pilotointiaika on alustavan suunnitelman mukaisesti vuosi 2020. Sosiaali- ja terveyslautakunnan on tarkoitus päättää palvelusetelimallin pilotoinnista syyskuussa 2019.

Lue myös
Etsitkö näitä?