Post

ArtikkelitTyönantajille uusi perhevapaakorvaus

24.4.2017Annariitta Kottonen

Työnantaja voi hakea Kelasta 2 500 euron kertakorvauksen, kun työntekijä jää palkalliselle äitiysvapaalle. Korvausta voi saada myös adoptioäidin työnantaja, joka maksaa palkkaa vanhempainvapaan ajalta.

Tarkoituksena on vähentää erityisesti naisvaltaisilla aloilla perhevapaista työnantajalle koituvia kustannuksia ja siten tukea naisten työllistymistä ja tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla.

Perhevapaakorvausta koskevaa lakia sovelletaan tilanteisiin, jossa ensimmäinen maksettava äitiysrahapäivä tai adoptioäidin vanhempainrahapäivä on 1.4.2017 tai sen jälkeen.

Perhevapaakorvauksen edellytykset:

  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahaa tai adoptioäidin vanhempainrahaa.
  • Työntekijälle on maksettu äitiysrahan tai adoptioäidin vanhempainrahan ajalta työ- tai virkaehtosopimukseen tai työsopimukseen perustuvaa palkkaa vähintään kuukauden ajalta.
  • Työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista ja perustuu vähintään 1 vuodeksi tehtyyn työsopimukseen.
  • Työntekijän työaika on ennen äitiysrahakauden tai adoptioäidin vanhempainrahakauden alkamista vähintään 80 % alan kokoaikaisesta säännöllisestä työajasta.

Perhevapaakorvausta voi hakea myös työnantaja, joka maksaa äidille palkan ja vanhempainpäivärahan erotuksen.

Toukokuusta lähtien korvausta voi hakea Kelan verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella Työnantajan hakemus vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset tai perhevapaakorvaus (SV18). Hakemuslomakkeella voi hakea yhtä aikaa sekä vuosilomakustannuskorvausta että perhevapaakorvausta. Hakemukset voi myös lähettää erikseen.

Verkossa (työnantajan asiointipalvelu) korvausta voi hakea 20.5.2017 alkaen.

Perhevapaakorvausta on haettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa vanhemman vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

– Hammaslääkärien työnantajayhdistyksen ja Tehyn välisessä työehtosopimuksessa on työnantajalla 72 arkipäivän palkanmaksuvelvollisuus äitiysvapaan ajalta. Uudistus tasaa kiitettävästi sitä taloudellista tappiota, minkä äitiysvapaan palkka aiheuttaa työnantajalle. Naisvaltaisella alalla on oltava tyytyväinen siitä, että valtio on ottanut tässä asiassa askeleen oikeaan suuntaan, toteaa lakimies Heikki Kuusela Hammaslääkäriliitosta.
Lähde ja lisätietoja: http://www.kela.fi/perhevapaakorvaus

Lue myös
Etsitkö näitä?