Uutiset

TerveydenhuoltoToisiolaki helpottaa sote-tiedon hyödyntämistä

10.4.2019Annariitta Kottonen

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskeva laki eli niin sanottu toisiolaki tuli voimaan 1.4.2019. Sen mukaan eri rekistereihin kertyviä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja voi aiempaa laajemmin hyödyntää myös muuhun kuin niiden ensisijaiseen käyttötarkoitukseen.

Lain tarkoituksena on myös entistä parempi tietosuoja ja tietoturva sekä asiakkaan henkilötietojen ja luottamuksen suoja. Uudistuksella kotimainen lainsäädäntö on saatettu vastaamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Uuden lain mukaan tietoja voidaan hyödyntää myös tilastointiin, tieteelliseen tutkimukseen, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, opetukseen, tietojohtamiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisohjaukseen ja -valvontaan sekä viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään.

Laki helpottaa sote-tietoaineistojen käyttöä tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kokoamalla yhteen aiemmin hajallaan olevat säännökset sekä sujuvoittamalla ja nopeuttamalla lupakäsittelyä ja tietojen yhdistelyä eri rekistereistä. Tähän saakka käyttölupia on joutunut pyytämään useilta viranomaisilta, jolloin tietojen saanti esimerkiksi tutkimuskäyttöön on ollut hidasta ja työlästä.

Jatkossa käyttölupaviranomaisena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen sijoittuva yksikkö. Uuden lupaviranomaisen toimintamallia on valmisteltu Sitran hankkeissa.

– Tutkijoiden ja palveluiden kehittäjien työ tehostuu huomattavasti, kun lupaprosessiin liittyvä asiointi tapahtuu yhden luukun periaatteella ja dataa voidaan hyödyntää useasta lähteestä aiempaa sujuvammin, toteaa johtaja Antti Kivelä Sitran tiedotteessa.

Mittareita tiedolla johtamiseen

STM on julkaissut mittariston väestön hyvinvoinnin ja terveyden kuvaamiseen, palvelujen tarpeen arviointiin sekä palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraamiseen.

Mittareita on kehitetty eri ohjaus- ja tietotarpeisiin: hyvinvoinnin ja terveyden tila sekä hoidon ja palvelujen tarve, palvelut ja palvelu- ja hoitoprosessit sekä palvelujen saatavuus ja kustannusvaikuttavuuden ja laadun seuranta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuusmittari löytyy Excel-taulukkona STM:n verkkosivuilta. Laajassa taulukossa erityisesti suun terveydenhuoltoon kohdennettuja mittareita on 28.

Yhtenäisen, kattavan tietopohjan käyttäjiä ovat erityisesti valtioneuvosto, STM, THL, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjät, valvontaviranomaiset ja soveltuvasti palvelujen tuottajat.

Lue myös
Etsitkö näitä?