Post

TietotekniikkaTerveysteknologian eettinen ohje selkeyttää pelisääntöjä

1.2.2019Annariitta Kottonen

Tammikuusta 2019 lähtien kaikkien MedTech Finland ry:n jäsenyritysten sekä HUS, TYKS, OYS ja KYS alueilla muidenkin terveysteknologiayritysten tulee noudattaa joulukuussa 2017 hyväksyttyä Terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta. Ohje selkeyttää pelisäännöt ja toimintamallit eri osapuolille.

Ohjeen tarkoitus on:

  • edistää ja selkeyttää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja ammattilaisten (ml. laillistettu ammatinharjoittaja) sekä terveysteknologiayritysten hyviä ja yhtenäisiä yhteistyö- ja liiketoimintatapoja,
  • varmistaa sosiaali- ja terveysalalla toimivien osapuolten keskinäinen riippumattomuus,
  • vahvistaa avoimuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta alan eri toimijoiden kesken ja
  • varmistaa Sailab – MedTech Finland ry:n jäsenyritysten eettinen toimintatapa suhteessa sosiaali- ja terveysalan toimijoihin ja organisaatioihin.

Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa terveysteknologian kehittyminen, lisätä turvallisuutta ja vaikuttavuutta ja vahvistaa osaamista.

Laaja ohjeisto käsittelee muun muassa terveysteknologian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä koulutuksissa ja tapahtumissa, terveysteknologian apurahoja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille, lahjoituksia hyväntekeväisyyteen, huomionosoituksia, liikelahjoja, esittelytuotteita ja näytteitä sekä koulutustuotteita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille tai ammattilaisille.

Myös esimerkiksi terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten väliset sopimukset neuvonannosta, asiantuntijatyöstä tai muusta vastaavasta yhteistyöstä sekä terveysteknologian tutkimus, tiedon kerääminen sekä siihen liittyvä yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on ohjeistettu.

Eettisen ohjeen perusperiaatteet ovat luottamus, riippumattomuus, avoimuus, kohtuullisuus ja dokumentaatio.

Ohjeen noudattamista valvoo Terveysteknologian eettinen valvontakunta lääkintöneuvos Heikki Pälven johdolla. Valvontakunta on itsenäinen, kolmivuotinen toimielin, joka raportoi toiminnastaan Sailab – MedTech Finland ry:n kevätkokoukselle.

Terveydenhoitoalalla toimivat ammattijärjestöt Apteekkariliitto, Hammaslääkäriliitto, Lääkäriliitto, Super, Talentia ja Tehy ovat sitoutuneet eettisen ohjeen edistämiseen.

– Kannattaa tutustua myös Terveysteknologian hyvän hankinnan huoneentauluun, joka on eräänlainen muistilista hankinta-ammattilaisten ja terveysteknologiayrityksen yhteistyön kehittämiseksi, Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Matti Pöyry vinkkaa.

– Taulu korostaa potilaalle ja ammattimaiselle käyttäjälle tuotettavaa arvoa, vastuullisuutta ja laatua hyvän terveysteknologian hankinnan avainasioina.

Lähde ja lisätietoja: https://www.sailab.fi/. Sivustolta löytyvät eettisen ohjeiston lisäksi myös mm. ohjeesta annettuja tulkintoja sekä hyvän hankinnan huoneentaulut.

Sailab – MedTech Finland ry on vuonna 1977 perustettu Suomessa toimivien terveysteknologia-alan yritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö.

Lue myös
Etsitkö näitä?