Post

ArtikkelitSote-tuottamislaki niputtaa palvelujen tuottajat

14.10.2016Heikki Kuusela

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Laki koskisi sekä maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Laista on annettu luonnos lausuntokierrokselle. Laki on osa sote-lakipakettia. Sitä on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä syyskuusta 2014 lähtien.

Lakiluonnoksen merkittävimpiä muutoksia aiempaan verrattuna on itsenäisen ammatinharjoittajan poistuminen. Jatkossa kaikki toimijat katsottaisiin palvelun tuottajiksi ja niitä koskisivat samat velvollisuudet. Nykyisestä lupamenettelystä luovuttaisiin ja tilalle tulisi palvelun tuottajan ja itse palvelutoiminnan rekisteröiminen. Nämä olisivat erilliset toimenpiteet. Rekisteröintiä varten annettava ilmoitus on laajuudeltaan nykyistä lupahakemusta vastaava.

Palvelun tuottajan ja palvelutoiminnan erillinen rekisteröinti helpottaisi vastaanottokauppoja, koska vastaanoton uusi omistaja ei pääsääntöisesti enää joutuisi hakemaan uudestaan rekisteröintiä toiminnalle, vaan palvelutoiminta voitaisiin rekisteröidä uudelle omistajalle ilmoituksen perusteella.

Uutena konstruktiona luonnoksessa on yhteinen palveluyksikkö. Palvelun tuottajat voivat halutessaan keskenään sopia, että ne rekisteröivät yhteisen palveluyksikön. Näin voidaan toimia esimerkiksi vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Yhteisen palveluyksikön palvelun tuottajat valitsevat keskuudestaan vastuullisen palvelun tuottajan. Tämä edustaa muita palvelun tuottajia viranomaisiin päin. Vastuullinen palvelun tuottaja toimii myös muiden palvelun tuottajien tuottaman potilastiedon rekisterinpitäjänä. Tämä tulee olemaan merkittävä muutos nykyiseen käytäntöön.

Lakiluonnoksessa annetaan viranomaisille laaja valta arvioida paitsi lääketieteellisiä valmiuksia palvelun tuottamiseen, myös liiketaloudellisia edellytyksiä. Palvelun tuottajaa ei esimerkiksi voitaisi rekisteröidä, jos sillä on verovelkoja ulosotossa. Rekisteröintiä hakeva taho ei ole myöskään saanut käyttää määräämisvaltaa yhteisössä, joka on viimeisen viiden vuoden aikana asetettu konkurssiin riippumatta siitä, onko yhteisöllä mitään tekemistä terveydenhuollon palvelun tuottamisen kanssa. Ehdotusta on pidettävä epäonnistuneena tältä osin.

Nykyisen itsenäinen ammatinharjoittaja -käsitteen poistuminen laista tarkoittaa sitä, että kaikki palvelun tuottajat ovat jatkossa samalla viivalla hallinnollisten velvollisuuksiensa suhteen. Laki helpottaisi jonkin verran suurten toimijoiden hallinnollista taakkaa. Pienten toimijoiden hallinnollinen taakka sen sijaan kasvaisi. Hammaslääkäriliitto pitää jatkovalmistelussa tärkeänä, että pieniltä toimijoilta ei vain byrokratian vuoksi edellytetä asioita, joilla ei heidän toiminnalleen ole merkitystä. On tärkeää keventää pienten toimijoiden rekisteröintimenettelyä ja tarkastella sähköisten ilmoitusten hyödyntämistä hallinnollisten velvollisuuksien helpottamiseksi.

Lue myös
Etsitkö näitä?