Post

ArtikkelitOhje terveydenhuollon ja poliisin väliseen tiedonvaihtoon valmistunut

17.2.2020Annariitta Kottonen

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman ohjeen tarkoituksena on antaa ohjeita terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta ja oikeudesta luovuttaa potilasta koskevia salassa pidettäviä tietoja poliisille.

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen pitämään salassa potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ja muut tehtävänsä perusteella tietoonsa saamat henkilön tai perheen salaisuutta koskevat tiedot. Jo pelkkä tieto hoitosuhteesta ja terveydenhuollon asiakkuudesta on salassa pidettävä. Tietoja voi luovuttaa sivulliselle vain potilaan luvalla sekä eräiden lakien perusteella.

Ohjeessa käydään läpi terveydenhuollon tiedon luovuttamiseen liittyviä voimassa olevia säädöksiä sekä esimerkkitilanteita.

Ohjeessa on kuvattu myös tyypillisimpiä tilanteita, joissa terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus tehdä ilmoitus viranomaiselle salassapitosäännösten estämättä.

Ohje on laadittu yhteistyönä sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Poliisihallituksen, valtion mielisairaaloiden, Suomen psykiatriyhdistyksen ja Suomen Lääkäriliiton kanssa. Ohje on tarpeellinen, joskin siitä puuttuu eräitä erityisesti hammaslääkärien vastaanotoilla esiin tulevia kysymyksiä, kuten vainajien tunnistamiseen liittyvät tilanteet, mistä olemme yhteydessä ohjeen laatijoihin, toteaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Ohje löytyy suomeksi ja ruotsiksi Valtioneuvoston julkaisuarkistosta: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002034389.

Lue myös
Etsitkö näitä?