Post

ArtikkelitMilloin tarvitaan tulkkia?

7.9.2020Outi Hautamäki

Ulkomaalaistaustaiset henkilöt käyvät suun tutkimuksissa muuta väestöä harvemmin. Tässä lehdessä julkaistavassa tiedeartikkelissa todetaan, että tämän ryhmän ennaltaehkäisevään hoitoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Entä jos yhteistä kieltä ei ole?

– Jos hammaslääkäri kokee, ettei kommunikaatio toimi, esimerkiksi jos potilas ei selvästikään ymmärrä kysymyksiä tai ohjeita, kannattaa tilata paikalle tulkki, ohjeistaa Turussa Varissuon terveysaseman hammashoitolassa paljon ulkomaalaistaustaisia hoitava hammaslääkäri Ida Hindersson.

Hinderssonin kokemuksen mukaan tulkkaus sujuvoittaa hoitoa poikkeuksetta. Potilaat suhtautuvat tulkin käyttöön useimmiten myönteisesti.

– Joskus potilas ei itse koe tarvitsevansa tulkkia. Tulkki kuitenkin tilataan, jos hammaslääkäri näkee sen tarpeelliseksi.

Osa potilaista haluaisi ennemmin tuttunsa tai sukulaisensa tulkkaamaan.

– Joskus se voi toimia, mutta en suosittele. Silloin ei voi täysin luottaa, että tulkkaus menee oikein ja on objektiivista. Usein potilaan oma tulkki ei osaa paljon enempää suomea kuin itse potilaskaan.

Läsnä vai etänä?

Varissuolla tulkki tilataan sähköpostitse tai puhelimitse Turun seudun tulkkikeskukselta. Kunnilla on erilaisia sopimuksia erilaisten tulkkauspalveluiden kanssa, ja niistä kannattaa kysellä valmiiksi. Myös yksityisten hammaslääkäripalvelujen kannattaa varautua tulkkausavun
tarpeeseen.

Puhelintulkkaus yleistyi koronakevään aikana, mutta suurin osa tulkkauksista tapahtui kuitenkin paikan päällä.

– En suosittele puhelintulkkausta hammashoidossa. Vaikka puhelun voikin laittaa kaiuttimelle, kuuleminen on hankalaa, kun tehdään toimenpiteitä.

Yleisimpiä tulkattavia kieliä Varissuolla ovat somali, arabia, albania ja kurdi.

– Joihinkin kieliin, esimerkiksi kreikan ja khmerin kieleen, löytyy vain yksittäisiä tulkkeja Suomessa. Heidän kanssaan on vaikeampi saada sovittua aikaa, ja joskus joutuu tyytymään puhelintulkkaukseen.

Vinkkejä tulkin käyttöön hammashoidossa
  • Tulkkaamiseen menee aikaa, varaa hieman pidempi hoitoaika. Tulkin saa harvoin heti seuraavalle viikolle.
  • Puhu lyhyesti, asia kerrallaan niin, että tulkin on helpompi muistaa tulkattavat asiat.
  • Tulkin ollessa paikalla käy tarkasti läpi anamneesi, omahoitotottumukset ja -ohjeet.
  • Totea tulkin vaitiolovelvollisuus potilaan kuullen, jos tämä epäilyttää potilasta.
  • Kun tulkki on paikalla, käy läpi myös mahdolliset jatkohoitoajat ja seuraavan hoitokäynnin toimenpiteet. Tämän jälkeen voi olla, ettei seuraavalle käynnille tarvitakaan tulkkia.

Lähde: Ida Hindersson

Lue myös
Etsitkö näitä?