Post

ArtikkelitLiitto pitää Länsi-Pohjan lomautuksia ylimitoitettuina

10.6.2020Outi Hautamäki
istock-178442528_tyhja_vastaanotto
(Kuva: iStockphoto)

Kemin ja Tornion perusterveydenhuollon palveluista vastaava Mehiläinen Länsi-Pohja Oy on koronatilanteeseen vedoten lomauttanut suurimman osan suun terveydenhuollon henkilöstöstään. Kuntatilaajat ovat maksaneet palvelusta kuitenkin kevään aikana täyttä hintaa.

Suun terveydenhuollon henkilöstö lomautettiin Länsi-Pohjassa huhtikuun alkupuolella joko kokonaan tai osittain. Lomautusten kerrottiin jatkuvan heinäkuun loppuun saakka.

Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerolan mielestä lomautukset vaikuttavat mittavilta.

– Hammaslääkäriliiton tiedossa ei ole muita näin laajoja ja näin pitkään kestäviä lomautuksia. Liiton kyselyn mukaan alle kaksi prosenttia hammaslääkäreistä ilmoitti tulleensa lomautetuksi.

Eerolan mukaan liitto kantaa huolta sekä väestön suunterveydestä että hammaslääkärien kuormittumisesta, jos hoitoon pääsy on pysähdyksissä kuukausien ajan. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo jokin aika sitten ohjeistanut, että kiireetöntä hoitoa pitää ruveta taas antamaan. Muuten hoitovelka kasvaa liian suureksi.

– Hammaslääkärin vastaanotoilta ei ole raportoitu tartuntoja, joten hoitoon meno on turvallista, kunhan noudatetaan viranomaisen antamia suojaus- ja muita toimintaohjeita, Eerola toteaa.

Lapin aluehallintovirasto on aloittanut valvonnan siitä, miten Kemin ja Tornion asukkaiden suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi ja kiireetön hammashoito on järjestetty koronaepidemian aikana.

– Järjestämisvastuu hammashoidon palveluista on kunnilla. Niiden tehtävänä on valvoa palvelun tuottajia sekä huolehtia siitä, että potilaat saavat tarvittavat palvelut. Siten kuntien toiminta tässä asiassa on aluehallintoviraston valvonnan kohteena, toteaa aluehallintoylilääkäri Tapio Kekki.

Lomautusten purkamisesta ristiriitaista tietoa

Kesäkuun alussa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy viestitti lomautetuille, että heille on tarjolla töitä Rovaniemellä hammashuollon jonojen purkajina.

– Tilaaja ei voi ymmärtää, että lomautettu henkilökunta, jonka palveluja Länsi-Pohjassa kaivataan ja jonka palkan Mehiläinen Länsi-Pohja laskuttaa tilaajilta, voisi siirtyä tekemään töitä Rovaniemelle työnantajansa laskuun, Kemin kaupungin vastaava lääkäri Kari S. Lankinen ihmettelee tilanteesta kesäkuun alussa antamassaan tiedotteessa.

Mehiläisen liiketoimintajohtaja Lasse Männistö toteaa, että suun terveydenhuollon lomautuksia on purettu toukokuusta alkaen koronatilanteen sallimissa raameissa.

– Tätä jatketaan asteittain edelleen koronatilanteen säilyessä rauhallisena.

Hammaslääkäriliiton saaman tiedon mukaan lomautuksia aletaan purkaa nyt kesäkuun toisella viikolla.

Männistön mukaan asiaa on käsitelty toiminnan kasvattamisen ja sen aikataulujen osalta tilaajan ja tuottajan viikoittaisissa kokouksissa toukokuussa.

– 14.5. kokouksessa tilanne on suun terveydenhuollon osalta käyty läpi ja sovittu tilaajien kanssa jatkotoimenpiteistä, Männistö sanoo.

Lue myös
Etsitkö näitä?