Post

TerveydenhuoltoKelan korvaaman hammashoidon muutokset ja alueelliset erot vuosina 2006–2017

23.1.2019Miira Vehkalahti

Lähtökohdat

Tutkimus arvioi Kela-korvausten alaisen yksityishammashoidon laajuutta sekä hoitojen eroja sairaanhoitopiireittäin vuosina 2006–2017.

Menetelmät

Kelasto-tiedoista poimittiin sairaanhoitopiireittäin tutkimukset, suunnattu ehkäisy, kiinnityskudoshoidot, paikkaukset, juurihoidot, purentafysiologiset hoidot, hampaanpoistot ja puudutukset. Toimenpideluokittaiset potilasmäärät kuvasivat hoidon laajuutta 12 vuoden aikana. Toimenpidemäärät ja -osuudet kuvasivat hoidon toteutumista. Hammaslääkärien ja suuhygienistien työnjakoa kuvattiin jälkimmäisten antaman hoidon osuutena kiinnityskudoshoidoista.

Tulokset

Kela-korvauksia maksettiin 1,02 miljoonalle potilaalle vuonna 2006. Määrä kasvoi vuoteen 2013 asti noin 10 000 potilaalla vuodessa, minkä jälkeen se alkoi vähetä ja oli vuonna 2017 alle miljoonan. Tutkimusten, paikkausten, suunnatun ehkäisyn ja juurihoidon potilasmäärät vähenivät 12 vuoden aikana. Kiinnityskudoshoitojen ja purentafysiologian potilasmäärät kasvoivat. Toimenpiteitä oli vuonna 2017 potilasta kohden 4. Toimenpiteistä 35,6 % (vaihtelu sairaanhoitopiireittäin 26,7–42,4 %) oli paikkausta ja 20,6 % kiinnityskudoshoitoa (14,7–23,3 %). Suuhygienistien osuus kiinnityskudoshoidoista oli 40,2 % (14,6–59,4 %).

Johtopäätökset

Yksityisen hammashoidon sisällöt ja painotukset muuttuivat suuresti 12 vuodessa. Sairaanhoitopiirien välillä oli huomattavia eroja varsinkin ehkäisevän hammashoidon laajuudessa sekä suuhygienistien toteuttaman kiinnityskudoshoidon osuuksissa.

Miira M. Vehkalahti
HLT, dosentti
Helsingin yliopisto, suu- ja leukasairauksien yksikkö
miira.vehkalahti@helsinki.fi

Suom Hammaslääkäril 2018; 14: 22-30
Kirjoitukset julkaistaan kokonaisuudessaan Hammaslääkärilehden arkistossa noin kuukauden viipeellä ensijulkaisusta.

Regional differences in subsidized private dental care in Finland in 2006–2017

The Social Insurance Institution (SII) in Finland reimburses adults using private dental care services except for prosthetics and orthodontics. This study assessed the numbers of patients in subsidized private dental care for a period of 12 years, from 2006 to 2017, and compared the service-mix in the hospital regions in 2017.

Data were collected from the SII open data source and included the numbers of patients and treatments by year and hospital region separately for examinations, targeted prevention, periodontics, restorative treatments, endodontics, temporomandibular disorders, tooth extractions, and analgesia.

Comparisons included the numbers of patients and percentages and mean values of treatments by treatment category. The ratio of restorative treatments and targeted prevention illustrated dentists’ emphasis on prevention. The proportion of periodontal treatments given by oral hygienists described their share in periodontal care.

Around 1.02 million patients received SII reimbursements in 2006, with an annual increase of 10,000 patients up to 2013 when a slight decrease started ending at 998 000 patients in 2017. Restorative treatments comprised 35.6% of all treatments and periodontics, 20.6%. The range by hospital regions was 26.7–42.4% for restorative and 14.7–23.3% for periodontal treatments. An average of 15.3 restorations were made per one targeted prevention; the range by hospital region was 3.4–39.9. The share of oral hygienists within periodontics was 40.2% (range 14.6–59.4%).

Regional differences in the service-mix and the share of oral hygienists within periodontics were notable in line with a decrease in targeted prevention and an increase in the treatment of TMJ-symptoms.

Lue myös
Etsitkö näitä?