Post

Terveyden edistäminenKansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma julkaistu

5.12.2017Hannu Hausen

Marraskuun alussa julkistettiin Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022. Toimintaohjelmassa sekä imetyksen että suunterveyden edistäjien näkökulmat on tuotu esiin ennennäkemättömän selkeästi.

Imetyksen ja suunterveyden puolestapuhujien terveysneuvonta on vuosien saatossa voinut olla hyvinkin erisuuntaista. Suunterveyden edistäjät ovat saattaneet pahoittaa mielensä siitä, että heidän tärkeinä pitämiään näkökohtia ei ole otettu lainkaan huomioon imetystä edistettäessä.

Imetyksen asiantuntijat ovat puolestaan voineet pitää jonninjoutavana pelotteluna suunterveyden ammattihenkilöiden muistutuksia siitä, että toiselle ikävuodelle jatkuva imetys voi tietyissä tilanteissa lisätä hampaiden reikiintymisen riskiä. Kumpikaan osapuoli ei aina ole ollut kovin diplomaattinen omia näkökantojaan puolustaessaan.

Ohjelmaan kannattaa tutustua ainakin niiden suunterveyden ammattihenkilöiden, jotka työssään antavat imetysasioihin liittyvää neuvontaa. Toimintaohjelma löytyy osoitteesta https://www.julkari.fi/handle/10024/135535. Suunterveyttä käsitellään kohdissa 3.4 ja 6.3.

Lue myös
Etsitkö näitä?