Ihmiset

VaalitLiitto suun asialla ­eurovaaleissa

17.5.2024Anu Tilander

Hammaslääkäriliitolla on kolme päätavoitetta kevään eurovaaleissa: hampaiden reikiintyminen on saatava kuriin, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia on rajoitettava ja on vähennettävä runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta. Liitto julkisti suunterveystavoitteensa toukokuun alussa.

– Haluamme kannustaa ehdokkaita huomioimaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat osana EU:n päätöksentekoa, tiivistävät toiminnanjohtaja Henna Virtomaa ja asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri.

Euroopan parlamentti on keskeinen lainsäätäjä ja vaikuttaja myös monissa väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Esimerkiksi kansallinen ravitsemuslainsäädäntö on kytköksissä EU-säädöksiin.

– Elinympäristöä on pyrittävä muuttamaan terveyttä edistävään ja terveys­eroja kaventavaan suuntaan. Tämä edellyttää eri tahojen yhteistyötä ja terveyden edistämisen eri lähestymistapojen monipuolista käyttöä, kuten lainsäädännöllistä ja verotuksellista ohjausta, painottaa Hietala-Lenkkeri.

Terveyden edistäminen voi liiton mukaan tarjota samalla keinoja keventää ympäristön kuormitusta.

– Näemme suun sairauksien ennaltaehkäisyn, turvallisen ja terveellisen ravitsemusympäristön sekä terveysperusteisen verotuksen myös keskeisinä kestävän suunterveyden keinoina.

Sokeriveron puolesta

Sokerivero on Hammaslääkäriliiton tavoitteissa yksi keino vähentää runsaasti sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta ja vaikuttaa väestön terveyteen sekä palvelutarpeeseen.

Sokeria sisältävien tuotteiden kulutusta on vähennettävä ja epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia on rajoitettava ja elinympäristöämme on muutettava terveyttä edistäväksi ja terveyseroja kaventavaksi, tavoitteissa todetaan.

– Olemme pitäneet sokeriveroa esillä myös liiton kevään kehysriihivaikuttamistyössä päättäjiä tavatessamme, kertoo Virtomaa.

Kehysriihessä huhtikuussa Suomen hallitus päätti nostaa makeisten ja suklaan arvonlisäveroa 14 prosentista 25,5 prosenttiin osana sopeutustoimia julkisen talouden tasapainottamiseksi.

– Hammaslääkäriliitto kuitenkin ajoi voimakkaasti nimenomaan tuotteen sokeripitoisuuden mukaan porrastettavaa sokeriveroa ja pitää edelleen tärkeänä, että hallitus jatkossa ulottaa valmistelun lisättyä sokeria koskevaan terveysveroon, sanoo Hietala-Lenkkeri.

 

Tutustu Hammaslääkäriliiton Suun asialla -tavoitteisiin liiton sivuilla. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kesäkuussa 2024. Suomessa vaalipäivä on 9. kesäkuuta.

 

Lue myös
Etsitkö näitä?