Post

ArtikkelitJoka neljäs ei usko jaksavansa töissä eläkeikään

28.6.2019Annariitta Kottonen

Aikuisväestöstä noin joka neljäs ei usko terveytensä takia jaksavansa työskennellä ammatissaan vanhuuseläkeikään asti, ilmenee THL:n FinSote-tutkimuksesta. Matalasti koulutetut kokivat heikentynyttä työkykyä yli kaksinkertaisesti (33 %) verrattuna korkeasti koulutettuihin (14 %). Koetussa työkyvyssä oli suuria eroja myös kaupunkien välillä, mitä voi selittää esimerkiksi erilainen elinkeinorakenne tai työkykyä ylläpitävien palvelujen saatavuus.

Merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta koki noin joka kymmenes aikuinen, eniten 20–54-vuotiaat, joista 14 prosenttia koki merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta. 55–74-vuotiailla vastaava luku oli 8 prosenttia.

– Psyykkisellä kuormituksella tarkoitetaan arkea merkittävästi haittaavaa kokemusta kuormituksesta, huolesta, ahdistuneisuudesta ja alakuloisuudesta. Osalla on taustalla esimerkiksi masennus- tai ahdistuneisuushäiriö, toteaa tutkimusprofessori Jaana Suvisaari THL:n tiedotteessa (4.6.2019).

– Työikäisten kuormitukseen ja psyykkiseen oireiluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa, ja työpaikoilla ja opinnoissa tulisi kiinnittää huomiota mielen hyvinvoinnin tukemiseen.

Hammaslääkärien työhyvinvointi 2019 -tutkimuksen alustavien tulosten mukaan hammaslääkäreistä valtaosa kokee omaavansa hyvän tai keskimääräisen työkyvyn, mutta lähes puolet raportoi kokevansa jonkinasteisia työuupumusoireita ja joka neljäs paljon kuormittavaa stressiä. Myös masennusoireita kokevien osuus on kasvanut.

– Vaikka hammaslääkärit ovat työhönsä vahvasti sitoutuneita ja kokevat työssään paljon hyvinvointia tukevia voimavaroja, on stressin ja työuupumusoireiden lisääntyminen hyvin huolestuttavaa, toteaa Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Anja Eerola.

THL:n FinSote-tutkimus tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista, terveydestä ja palvelukokemuksista. Tulosraportti löytyy
osoitteesta terveytemme.fi/finsote.

Hammaslääkärien työhyvinvointitutkimus 2019 on jatkoa vuosien 2003, 2006, 2010 ja 2014 tutkimuksille. Työterveyslaitoksen toteuttaman tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Lue myös
Etsitkö näitä?