Post

Sote-uudistusHyvinvointialueet tulevat – miten hammaslääkärin käy?

17.9.2021Heli Mikkola
sotekartta_web
(Kuva: https://soteuudistus.fi/sote-jarjestajat)

Sote-uudistus tuo tullessaan 21 hyvinvointialuetta, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä. Hyvinvointialueiden lisäksi palveluja järjestää Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Mitä hyvinvointialueet tarkoittavat julkisen terveydenhuollon hammaslääkärin kannalta? Kokosimme yhteen liittoon tulleita ja usein kysyttyjä kysymyksiä ja etsimme vastaukset niihin.

Olen töissä kunnassa. Vaihtuuko työnantajani?
Kyllä. Kuntien ja kuntayhtymien hammaslääkärit, samoin kuin muukin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, siirtyvät hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Uudistuksessa kaikkiaan yli 173 000 ihmisen työnantaja vaihtuu. Helsingin kaupungin ja HUS-kuntayhtymän henkilöstön työnantaja ei muutu.

Työskentelen pienessä hoitolassa, lakkautetaanko se?
Vielä ei tiedetä. Hyvinvointialueet velvoitetaan turvamaan myös lähipalvelut. Lähipalvelujen tarve korostuu erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluissa. Uudistusta valmisteltaessa on todettu, että tarkoitus ei ole keskittää palveluja vaan turvata niiden saatavuus yhdenvertaisesti koko maassa.

Noudatetaanko hyvinvointi­alueilla Lääkärisopimusta?
Kyllä. Nykyinen Kunnallinen lääkärisopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Ensi talvena neuvotellaan vielä viimeisestä Kunnallisesta lääkärisopimuksesta, jota noudatetaan myös hyvinvointialueille siirtyviin työntekijöihin sopimuksen voimassaolon ajan. Tämän jälkeen siirrytään soveltamaan Hyvinvointialueiden lääkärisopimusta, jonka tarkemmasta sisällöstä sovitaan myöhemmin. Työnantajaa edustaa neuvotteluissa Kunta- ja hyvinvointityönantajat KT, joksi entinen KT Kuntatyönantajat muuttui jo 1.7.2021.

Meillä on korkeammat tehtäväkohtaiset palkat kuin naapurikunnassa. Laskeeko palkkani?
Riippuu tulevasta työnkuvastasi. Jos työnkuvasi pysyy samanlaisena myös hyvinvointialueella, tehtäväkohtainen palkkasi ei voi laskea. Jos tehtävissäsi tapahtuu olennainen muutos, esimerkiksi siirryt pois esimiestehtävistä, tehtäväkohtainen palkkasi voi laskea. Hyvinvointialue voi muuttaa palkkaasi vain samoilla perusteilla kuin nykyinenkin työnantajasi voisi.

Hyvinvointialueille siirtyy henkilöstöä useista eri kunnista ja kuntayhtymistä, joissa samoista tehtävistä maksettava palkka vaihtelee. Hyvinvointialueiden pitääkin ryhtyä toimeen palkkojen yhteensovittamiseksi (palkkaharmonisaatio). Tällä perusteella ei kenenkään palkkaa voi alentaa. Kuntayhtymissä palkkoja on oikeuden päätöksellä jouduttu nostamaan kohti kärkipalkkoja.

Voidaanko minut jatkossa määrätä työskentelemään naapurikunnan alueella olevaan hammashoitolaan?
Riippuu siitä, mitä työsopimuksessasi todetaan työntekopaikastasi. Työnantaja voi muuttaa työntekijän – ja samoin viranhaltijan – työntekopaikkaa työnjohto-oikeutensa (direktio-oikeus) nojalla. Työsopimuksessa määritellyt ehdot kuitenkin rajoittavat tätä. Mitä väljemmin työntekopaikasta on työsopimuksessa sovittu, sitä helpommin työnantaja voi sitä yksipuolisesti muuttaa. Työntekijän työntekopaikka voi myös vakiintua tietyksi paikaksi, jolloin työnantaja ei saa muuttaa sitä yksipuolisesti.

Muuttuvatko kuntani nyt järjestämät suun terveydenhuollon palvelut?
Ei tiedetä vielä. Lainsäädäntö velvoittaa hyvinvointialueet järjestämään sosiaali- ja terveyspalveluja asukkailleen, mutta ei sääntele yksityiskohtaisesti toiminnan laajuutta, sisältöä eikä järjestämistapaa. Hyvinvointialue päättää, kuka palvelut tuottaa. Alue voi tuottaa ne itse, yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa tai se voi hankkia ne muilta palvelujen tuottajilta.

Mitä tarkoittaa ”Tulevaisuuden sote-keskus” ja miten se liittyy sote-uudistukseen?
Sote-uudistuksessa peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla. Suun terveydenhuolto on osa kokonaisuutta. Uudet keskukset eivät tarkoita yhteisiä rakennuksia.

Muuttuuko käyttämäni potilastietojärjestelmä?
Mahdollisesti. Hyvinvointialueilla pyritään yhtenäiseen potilastietojärjestelmään. Potilastietojärjestelmien ja muidenkin tietojärjestelmien yhtenäistäminen hyvinvointialueilla on yksi sote-­uudistuksen suurista haasteita.

Meillä on käytössä palvelusetelit – voimmeko käyttää niitä edelleen jatkossakin?
Kyllä. Hyvinvointialueella on mahdollisuus käyttää palveluseteliä kuten kunnilla ja kuntayhtymillä aiemmin.

Olemme tehneet terveyden edistämisessä hyvää yhteistyötä lähialueen koulujen kanssa – miten tälle yhteistyölle käy?
Yhteistyötä tarvitaan jatkossakin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossa sekä kuntien että hyvinvointialueiden lakisääteinen tehtävä. Kunnissa terveyden edistäminen kytkeytyy kunnille edelleen jääviin tehtäviin, kuten koulutukseen, varhaiskasvatukseen, liikunta-, ravitsemus- ja kulttuuripalveluihin, liikennejärjestelyihin, asumiseen ja kaavoitukseen. Hyvinvointialueilla terveyden edistäminen kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tässä tarvitaan yhteistyötä paitsi kuntien ja hyvinvointialueiden kesken, myös muidenkin julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Lähteet: Hammaslääkäriliiton asiantuntijat; Valtioneuvosto, Sote-uudistus: https://soteuudistus.fi;

Oikeusministeriö, Hyvinvointialueiden nimet ja alueet: https://vaalit.fi/hyvinvointialueet

Lue myös
Etsitkö näitä?