Uutiset

HoitotakuuHoitotakuu kiristyy ensin neljään, sitten kolmeen kuukauteen

27.1.2023Heli Mikkola

Perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennukset vahvistettiin tammikuun puolivälissä. Muutokset tulevat voimaan kahdessa vaiheessa. Syyskuun alusta lähtien hoitotakuu on suun terveydenhuollossa neljä kuukautta ja perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 14 vuorokautta.

1.11.2024 alkaen hoitotakuu on suun terveydenhuollossa kolme kuukautta ja perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 7 vuorokautta.

Tällä hetkellä suun terveydenhuollossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä kuudessa kuukaudessa.

Myös arvio hoidon tarpeesta on tehtävä aiempaa nopeammin, saman yhteydenoton tai päivän aikana.

Hyvinvointialueen tulee jatkossa julkaista tietoa perusterveydenhuollon hoitoon pääsystä kalenterikuukausittain, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Tähän mennessä tiedot on pitänyt julkaista vähintään neljän kuukauden välein.

Jos ei muu auta, palvelut on hankittava ulkoa

Arvion hoidontarpeesta tekee jatkossa laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten lähihoitajat, jotka 1.9.2023 tekevät hoidon tarpeen arviointia, saavat jatkaa näissä tehtävissä 31.8.2027 saakka, jos heillä on tehtävään riittävä osaaminen ja kokemus.

Suun terveydenhuollossa hoidon tarpeen arvion voi tehdä myös nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö jatkossakin.

Jos hyvinvointialue ei pysty antamaan palveluja itse, sen pitää hankkia palvelut muilta palveluntuottajilta. Osana hoidontarpeen arviota on arvioitava sitä, pystyykö hyvinvointialue tuottamaan palvelut itse määräajassa.

Osassa palveluja on edelleen käytössä kolmen kuukauden hoitotakuu

Seitsemän vuorokauden enimmäisaika ei koske esimerkiksi terveysneuvontaa, terveystarkastuksia ja hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia. Nämä tulee kuitenkin järjestää kohtuullisessa ajassa, enintään kolmessa kuukaudessa taikka hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Seulontoja, tiettyjä määräaikaistarkastuksia sekä osaa rokotuksista ei koske myöskään kolmen kuukauden hoitoon pääsyn määräaika, koska tällaisten palveluiden antamisesta säädetään erikseen.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsyn enimmäisaika ei muutu.

 

 

Lue myös
Etsitkö näitä?