Post

ArtikkelitHoidon tarpeen ja kiireellisyyden määrittelyssä on käytettävä yksilöllistä harkintaa

17.2.2020Annariitta Kottonen

Apulaisoikeusasiamies toteaa anestesiahammashoitoon pääsyä koskevassa päätöksessään, että kaikkien potilaiden kohdalla hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä määriteltäessä pitää käyttää yksilöllistä harkintaa ja aina erikseen arvioida potilaalle viivästyksestä koituva mahdollinen haitta.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä kyse oli kantelusta, joka koski Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) suu- ja leukasairauksien poliklinikan menettelyä asettaa kantelijan kehitysvammainen poika kiireettömän hammashoidon jonoon, mistä aiheutui tälle tarpeetonta kipua ja kärsimystä.

Asiakirjojen mukaan kantelija oli vienyt poikansa terveyskeskuksen hammashoitolaan toukokuussa 2018 havaitsemansa hampaan lohkeaman takia. Potilaan rajoittuneen suun avauksen vuoksi terveyskeskushammaslääkäri ei pystynyt kunnolla tutkimaan potilaan suuta. Hampaan lohkeamisen lisäksi hän kuitenkin epäili myös kariesta ja teki potilaasta 29.5.2018 lähetteen TAYS:n leuka- ja suusairauksien poliklinikalle. Lähete hyväksyttiin TAYS:ssa 31.5.2018, ja potilas sai ajan poliklinikalle 30.8.2018.

Tuolloinkaan hoidon tarvetta ja sen kiireellisyyttä ei voitu kunnolla selvittää eikä kuvantamistutkimuksia tehdä potilaan puutteellisen yhteistyökyvyn vuoksi. Näin ollen erikoistuva hammaslääkäri laittoi potilaan odottamaan anestesiahammashoitoa.

Kantelija otti 28.9.2018 yhteyttä poliklinikkaan potilaan hammassäryn vuoksi, mutta hoidon kiireellisyyttä ei muutettu, vaan potilas pääsi anestesiahammashoitoon hoitotakuun puitteissa 17.1.2019.

Apulaisoikeusasiamies toteaa päätöksessään, että hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä määriteltäessä pitää aina käyttää yksilöllistä harkintaa ja erikseen arvioida potilaalle viivästyksestä koituva mahdollinen haitta. Koska kyseisen potilaan hoidon tarvetta ei voitu arvioida elokuussa poliklinikkakäynnillä, olisi potilaan anestesiahammashoitoon pääsyn aikaistamista pitänyt harkita viimeistään silloin, kun kantelija oli ollut yhteydessä poliklinikkaan potilaan hammassäryn vuoksi. Tämä muutos potilaan sairauden kulussa olisi tullut ottaa huomioon.

Vaikka siis potilas pääsi hoitoon erikoissairaanhoidon hoitotakuun puitteissa, katsoi apulaisoikeusasiamies, että ”potilaan anestesiahammashoito olisi tullut järjestää tapahtunutta aikaisemmin, kun otetaan huomioon hänen suunterveytensä kokonaistilanne ja hoidon tarpeen arvioinnin kesto sekä hänelle tullut kipu ja kärsimys hänen odottaessaan hoitoon pääsyä. Potilas ei mielestäni päässyt hoitoon kohtuullisessa ajassa”.

Lisäksi apulaisoikeusasiamies muistutti suun terveydenhuollon ennaltaehkäisevän hoitosuunnitelman tekemisen tärkeydestä, mikä korostui erityisesti nyt kysymyksessä olleen potilaan kohdalla.

Lue myös
Etsitkö näitä?