Ihmiset

DenttariHammashoitajana työskentelystä voi oppia paljon

10.12.2021Reeta Martin
reeta_martin_web

Opintojeni aikana olen ollut kesäisin hammashoitajana julkisella puolella sekä muulloin tehnyt keikkatöitä yksityisellä sektorilla. Olen kokenut hammashoitajan työn mielenkiintoiseksi ja ennen kaikkea opettavaiseksi.

Ensimmäisinä opintovuosina työskennellessäni hammashoitajana huomioni kiinnittyi erityisesti hammaslääkärin tekemien toimenpiteiden kulkuun ja tarvittaviin välineisiin, instrumentteihin ja materiaaleihin. Potilaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus hoitotilanteissa tuli myös tutuksi seuratessani hammaslääkärien työskentelyä. Tämä helpotti klinikkaan siirtymistä, vaikka muuten jännitystä ja uusia asioita klinikan alussa riittikin.

Nyt neljäntenä opintovuonna, kun klinikkaa on takana vuoden verran ja olen päässyt jo itse hoitamaan potilaita, huomaan kiinnittäväni huomiota hammaslääkärin työskentelyssä yksityiskohtaisempiin asioihin. Esimerkiksi millaista tekniikkaa hammaslääkäri käyttää hampaanpoistoissa tai miten hän muotoilee valmiin paikan.

Kokeneita hammaslääkäreitä avustaessani olen saanut paljon hyviä käytännön vinkkejä eri toimenpiteisiin sekä arvokkaita neuvoja muuhunkin potilastyöhön. Esimerkiksi lasten hammashoidossa monilla hammaslääkäreillä on paljon kikkoja, miten saada yhteistyö lapsen kanssa toimimaan ja pieni potilas rentoutumaan. Opettavaista on ollut seurata myös esimerkiksi päivystyspotilaiden hoitoa, jota klinikassa pääsemme harjoittelemaan vasta ensi vuonna.

Vastavalmistuneita hammaslääkäreitä ja ylemmän vuosikurssin kandeja avustaessa taas olen saanut rohkaisua ja neuvoja tuleviin kesäkandin töihin. On ollut hienoa nähdä, miten hyvin ylempien vuosikurssien opiskelijat pärjäävät hammaslääkärin töissä. Toisaalta on huojentavaa kuulla, että hekin ovat painineet ennen kesäkandina työskentelyä samojen epävarmuuksien kanssa kuin mitä itse nyt nelosvuonna tuntee. Se luo uskoa omaankin pärjäämiseen ja taitojen kehittymiseen.

Hammashoitajana työskennellessä pääsee tutustumaan vastaanoton arkeen ja näkemään hammashoidon moniammatillista yhteistyötä. Parityöskentelystä saa myös hyvää kokemusta, ja samalla oppii ajattelemaan hoitotilannetta paremmin hammashoitajan näkökulmasta. Lisäksi hammashoitajan töiden kautta voi saada kesäkandipaikan, kun on tullut työpaikalla jo tutuksi. Ensimmäistä kertaa hammaslääkärin töitä kesäkandina tehdessä moni asia epäilemättä aluksi jännittää, joten samassa hammashoitolassa työskenteleminen on varmasti helpottavaa, kun hoitola, potilastietojärjestelmä, käytänteet ja työkaverit ovat jo valmiiksi tuttuja.

Kaiken kaikkiaan koen, että hammashoitajana työskentely on tukenut monella tapaa omaa oppimistani ja kliinisten taitojen kehittymistä. Erityisen antoisaa on ollut päästä avustamaan useita eri hammaslääkäreitä ja näkemään erilaisia työskentelytapoja. Kesäkandina tai hiljattain valmistuneena hammaslääkärinä voi toki aina konsultoida ja pyytää apua toimenpiteisiin, mutta silloin harvemmin saa enää tilaisuuksia päästä seuraamaan toisten hammaslääkärien työskentelyä pidempään. Siksi mielestäni hammashoitajan työt opiskeluaikana ovat ainutlaatuinen mahdollisuus oppia ja kartuttaa osaamista tulevaa ammattia varten.

Reeta Martin
Kirjoittaja on neljännen vuosikurssin denttari Turusta.

Denttari, Hammaslääkärilehti 14/2021

Lue myös
Etsitkö näitä?