Post

ArtikkelitHammasamalgaamin käytön lopettamista valmistellaan

14.11.2018Annariitta Kottonen

Hammasamalgaamin käytöstä määrätään EU:n elohopea-asetuksessa. Asetus on velvoittava, ja sitä on sovellettu 1.1.2018 alkaen sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Asetuksen mukaan:

  1. Hammasamalgaamia saa käyttää 1.1.2019 ainoastaan kapseloidussa muodossa valmiiksi annosteltuna. Hammaslääkärit eivät saa käyttää elohopeaa irtotavarana.
  2. Hammasamalgaamia ei saa 1.7.2018 alkaen enää käyttää maitohampaiden, alle 15-vuotiaiden lasten eikä raskaana olevien tai imettävien naisten hammashoidossa, paitsi jos hammaslääkäri pitää sen käyttöä ehdottoman välttämättömänä potilaan erityisten lääketieteellisten tarpeiden perusteella.
  3. Lisäksi kunkin jäsenvaltion on esitettävä viimeistään 1.7.2019 kansallinen suunnitelma toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa hammasamalgaamin käytön lopettamiseksi vaiheittain. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asiaa.

Valvira muistuttaa 18.10.2018 julkaisemassaan ohjeessa hammasamalgaamin käyttöä koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisesta. Koko ohje on luettavissa Valviran verkkosivuilla www.valvira.fi kohdassa Julkaisut ja määräykset / Ohjeet.

Lue myös
Etsitkö näitä?