Post

ArtikkelitEnsimmäinen opiskelijaruokailusuositus toiselle asteelle

22.10.2019Outi Hautamäki

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat saaneet oman ruokailusuosituksen. Sen periaatteena on edistää kestävää elämäntapaa, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja terveyden tasa-arvoa. Kestävän kehityksen teemat on huomioitu suosituksessa muun muassa niin, että toisena ateriana tulee aina tarjota kasvisruokaa ja raaka-ainevalinnoissa tulee huomioida ruoan terveys-, ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Suositus kehottaa myös kiinnittämään huomiota ruokahävikkiin.

Suomessa on oikeus maksuttomaan ateriaan kaikilla, jotka opiskelevat lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa sekä valmentavassa koulutuksessa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema ruokailusuositus kuvaa opiskelijaruokailun hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokailun toteuttamiseen, toimintojen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Suositus on suunnattu koulutuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, oppilaitoksille, opettajille, opiskeluhuollolle, ruokapalveluista vastaaville sekä opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Opiskelijaruokailun suositukset perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

Huomio suunterveyteen

Suosituksen luonnos oli avoimesti kommentoitavana kesäkuussa 2019. Kommentteja lähettivät myös hammaslääkärit.

Suosituksessa on suunterveydestä oma kappaleensa, jossa painotetaan terveellisen ravinnon merkitystä hampaiden reikiintymisen ja eroosion syntymisen ehkäisyssä. Kappaleessa ”Suunterveys osana opiskeluterveydenhuoltoa” annetaan esimerkkejä kampanjoista ja teemapäivistä, joita voi järjestää suun terveydenhuollon, opiskeluterveydenhuollon, oppilaskunnan ja sidosryhmien yhteistyönä.

Suositus löytyy verkosta:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/hyvinvointia_ja_yhteisollisyytta_ruokailusta.pdf

Lue myös
Etsitkö näitä?