Post

ArtikkelitApulaisoikeusasiamieheltä ratkaisut työntekijän rokotuksia koskeviin kanteluihin

22.10.2019Outi Hautamäki

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut ratkaisut useaan työntekijän rokotussuojaa koskevaa kantelua.

Apulaisoikeusasiamies muistuttaa, että tartuntatautilain mukaan rokotusten ottaminen on vapaaehtoista. Perustuslain ja potilaslain säännöksiin perustuen työntekijällä on oikeus päättää rokotusten, esimerkiksi influenssarokotuksen, ottamisesta.

Sen sijaan tartuntatautilaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, käytetään työntekijöitä, joilla on säännöksessä tarkoitettu rokotussuoja ja vain erityisestä syystä henkilöitä, joilla on puutteellinen rokotussuoja.

Apulaisoikeusasiamies huomauttaa, että varoituksen antaminen tulee kysymykseen vain virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisen tai niiden laiminlyönnin seurauksena. Rokotuksesta kieltäytyminen ei merkitse virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen laiminlyöntiä tai velvollisuuksien rikkomista. Rokottamattomuutta ei voida käyttää perusteena varoitukselle.

Rokotuksiin liittyvissä kanteluissa on nostettu esille myös ongelmia rokotustietojen keräämisessä ja käsittelyssä. Apulaisoikeusasiamies täsmentää, että työnantaja ei voi vaatia työntekijää antamaan selvitystä rokotussuojastaan tai taudin sairastamisesta kirjallisesti, vaan selvitykseksi riittää työntekijän suullinen ilmoitus työnantajalle.

Apulaisoikeusasiamies on myös useiden rokotuksiin liittyvien kanteluiden takia katsonut perustelluksi tehdä esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle tartuntatautilain täsmentämisestä.

Päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla:
https://www.oikeusasiamies.fi/fi_FI/web/guest/ratkaisut

Lue myös
Etsitkö näitä?